Rusaliile

La cincizeci de zile după Sfintele Paști sărbătorim Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Denumirea de Rusalii vine din italicul Rosalia, care la romani însemna sărbătoarea trandafirilor. Peste această sărbătoare păgână s-a suprapus praznicul împărătesc al Pogorârii Sfântului Duh. Duminica Cincizecimii (Duminica Pentecostes, Piatidesiatnița) sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită și Duminica Mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc  Faptele Apostolilor (2, 1-4).

Rusaliile, dimpreună cu Paștile, sunt cele mai vechi sărbători creștine, fiind sărbătorite încă de pe vremea Sfinților Apostoli. Cincizecimea, a cincizecea zi după Paști, este identificată în Vechiul Testament cu Sărbătoarea Săptămânilor sau Sărbătoarea Secerișului. Era a doua dintre cele trei mari sărbători când se făcea pelerinaj la Ierusalim: Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor.

În sâmbăta Rusaliilor, după tradiție, sunt pomeniți cei trecuți în eternitate. De aceea se numește această zi Moșii de vară. Este ziua în care Mântuitorul, după răstignire, S-a odihnit în mormânt. Se face în această zi pomană pentru cei adormiți, pe lângă Liturghia și parastasul din biserică, iar când nu se poate da pentru cineva un lucru de pomană, se aruncă acel lucru pe apă. De aici și expresia „s-a dus pe apa sâmbetei”.

Pentru ziua Rusaliilor sunt împodobite bisericile, porțile curților și casele, cu crengi de tei și de nuc. În Transilvania se aduc și spice de grâu. Toate ne aduc aminte de Duhul Sfânt, Dătătorul de viață. În Transilvania și-n Bucovina se face procesiune la câmp și după ce se oficiază slujba Aghiasmei Mici, se stropesc holdele. Toate ne aduc aminte de darurile Sfântului Duh. În perioada comunistă procesiunile la holde au fost vremelnic împiedicate dar, mai târziu, când lucrurile s-au mai relaxat, ele au putut fi reluate. Pe timpul studenției mele, în satul natal, Oarța de Sus, era preot Părintele Vasile Bancoș care a reluat procesiunile întrerupte.

Când am devenit episcop la Alba-Iulia, poate și cu nostalgia satului natal, în după-masa zilei de Rusalii am făcut procesiune pe câmp, sfințind apa și rugându-ne pentru roadele pământului. Ajungând apoi Mitropolit la Cluj, dimpreună cu clericii orașului, în Piața Avram Iancu oficiem Vecernia plecării genunchilor, iar apoi facem o procesiune prin centrul orașului și la urmă, în fața Catedralei, ne rugăm pentru roadele pământului.

Duhul Sfânt le viază și le mișcă pe toate. Pe bună dreptate un cântec religios de la Rusalii zice: Tu cel ce răsari florile și răcorești pădurile,/ Munții înalți, stejarii, falnici i-ai crescut,/ Cerul înalt Tu l-ai făcut… Dacă toată făptura este însuflețită de Duhul Sfânt, cu atât mai mult omul: Duhul Sfânt este Lumină și Viață și Izvor viu, înțeles cu mintea. Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate; Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din foc purcezător; grăitor, lucrător, împărțitor de daruri; prin Care toți proorocii și dumnezeieștii apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat.

Duhul Sfânt, Care-și revarsă darurile Sale peste toată făptura, rodește în mod special în sufletul omului: Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5, 22-23). Aceste zece daruri ale Sfântului Duh au efecte minunate.

Părintele Stăniloae ne spune că: Într-un fel harul Duhului Sfânt, imprimat ca putere și ca orizont infinit în ființa omului, e simțit de acesta ca prezență și ca lucrare a Duhului Sfânt Însuși… Când o pune în lucrare, o simte, îndată că odată cu el lucrează și Duhul lui Hristos.

Este arhicunoscută discuția dintre Sfântul Serafim de Sarov și boierul Motovilov în care este subliniată lucrarea Duhului Sfânt în inima omului:  – Ce simți acum? – Mă simt extraordinar de bine. Când Duhul Sfânt  pogoară asupra omului cu mulțimea darurilor Sale, sufletul omului este umplut de o bucurie ce nu se exprimă în cuvinte.

Lucrarea plenară a Duhului Sfânt în Biserică la Rusalii și după este subliniată de troparul sărbătorii: Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă ție!

† Arhiepiscop și Mitropolitul ANDREI

Articole din aceeasi categorie

One Response to Rusaliile

 1. Un Ardelean din Transilvania

  Citat din textul IP Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit (Cluj):
  ”În sâmbăta Rusaliilor, după tradiție, sunt pomeniți cei trecuți în eternitate. De aceea se numește această zi Moșii de vară. Este ziua în care Mântuitorul, după răstignire, S-a odihnit în mormânt.”

  În Biblie este scris că Iisus a fost în mormânt înainte de Înviere și nu în ”Sâmbăta Rusaliilor” cum se înțelege din textul IPS Andrei.
  Biblia: Marcu 15:42-47 Înmormântarea lui Isus;Luca 23:50-24:12 Înmormântarea lui Isus.
  Să nu cunoască Domnia Sa, Sfânta Scriptură?