Rus Vasile, în calitate de titular

• Rus Vasile, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul „Elaborare documentaţie PUZ amenajare zonă de recreere şi turism pentru case de vacanţă şi funcţiuni conexe”, propus a fi amplasat în comuna Mărişel, sat Mărişel, C.F 51919, 51920, 51921, 51923, 51924, 52011, 52012, 52013, 52014 Mărişel, judeţul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul titularului/proiectantului începând cu data de 25.07.2019, între orele 9:00 – 14:00. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până în data de 12.07.2019, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail office@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni-joi între orele 09:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

Articole din aceeasi categorie