Patriarhia Română: Îndrumări bisericești pentru starea de alertă

Persoanele care au acces în biserică, după 15 mai, pentru rugăciune individuală și spovedanie, trebuie să respecte distanța de 2 m, așteptând pe un singur rând. Distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei – recomandă Patriarhia Română, în urma consultării cu Guvernul României.

Accesul credincioșilor ortodocși în lăcașurile de cult

Unităților de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară le-au fost transmise o serie de recomandări privind accesul credincioșilor ortodocși în lăcașurile de cult și în cimitire și participarea acestora la sfintele slujbe, după încetarea stării de urgență.

Astfel, Patriarhia Română recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate și persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasă în timpul săvârșirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate să meargă la biserică înainte sau după slujbele liturgice săvârșite în aer liber, pentru a se ruga individual, spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine, în lăcașul de cult, după un orar stabilit în prealabil de comun acord cu preotul paroh.

Persoanele având COVID-19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind „rugate stăruitor” să rămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Potrivit recomandărilor Patriarhiei Române, aceste persoane pot urmări slujbele acasă, prin intermediul televiziunii sau internetului. Spovedirea și Împărtășirea acestora se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile. De asemeni, nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Respectarea acestor măsuri urmează a fi asigurată prin angajați sau voluntari desemnați ai fiecărei biserici.

Participarea la slujbe, spovedania și împărtășania

„La Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici și sărbători, săvârșite în aer liber, lângă lăcașul de cult, pot participa și credincioșii mireni. La slujbele săvârșite în afara lăcașurilor de cult, distanța între credincioși va fi de 2 m în orice direcție. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană” – anunță Patriarhia Română.

Conform aceleiași surse, lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, „astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor privind spovedania, împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuințe”, evitându-se astfel aglomerația la slujbele de sâmbătă și duminică.

„Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a se evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m” – recomandă Patriarhia Română. O altă recomandare este aceea ca, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al spovedaniei, în biserică să rămână doar preotul și penitentul, iar dezlegarea oferită de preotul duhovnic să se pronunțe de la distanță, fără atingerea penitentului.

Reguli privind botezul, cununia și înmormântarea

În ce privește Sfânta Taină a Botezului și Sfânta Taină a Cununiei, Patriarhia Română recomandă ca acestea să se săvârșească în lăcașul de cult, cu un număr de maximum 16 participanți (slujitorii bisericești, primitorii Tainei, părinții acestora și nașii), care vor respecta în biserică distanța de 2 m. „Nu se va săvârși Taina Botezului pentru mai mulți copii odată. După fiecare Botez, cristelnița se va goli de apă și se va dezinfecta. La Taina Cununiei, paharul comun («paharul mântuirii») se va oferi doar mirelui și miresei (conform rânduielii Slujbei Sfintei Cununii)” – recomandă Patriarhia Română.

În privința slujbei de înmormântare recomandările Patriarhiei Române sunt ca aceasta să fie săvârșită în biserică, tot cu un număr de maximum 16 persoane, sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare și distanța de 2 m.

Credincioșii bolnavi aflați la domiciliu sau în spitale pot primi împărtășania pentru bolnavi, cu respectarea strictă a regulilor sanitare, potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri.

Se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane și a sfintelor moaște

Reguli speciale sunt anunțate și pentru folosirea spațiului liturgic. Astfel, Patriarhia Română recomandă ca, la intrare și ieșire să nu fie necesară atingerea/ prinderea mânerului, iar acolo unde este posibil, ușa de intrare să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

„La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit. La intrarea în biserică vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică își va dezinfecta mâinile. În perioada de pandemie se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane și a sfintelor moaște, precum și a mâinii slujitorilor Sfântului Altar, însă evlavia pentru sfintele icoane și pentru sfintele moaște se va arata printr-o închinăciune, însoțită de semnul Sfintei Cruci, iar respectul pentru ierarh și preot se va arăta printr-un gest de înclinare a capului. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia. La pangarul bisericii va sta o singură persoană, care va purta mască de protecție și mănuși. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioșii din biserică. Ca măsură de siguranță (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spațiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanței” – sunt alte recomandări ale Patriarhiei Române.

Biserica Ortodoxă Română „nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului și linguriței de unică folosință”

Referitor la desfășurarea slujbelor, potrivit recomandărilor Patriarhiei, numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie „relativ mic (de pildă, un ierarh, doi preoți, doi diaconi și doi paracliseri)”, pentru a se putea păstra distanța de 2 m între ei.

Cântarea liturgică va fi realizată de maximum 3 cântăreți la parohii și 6 cântăreți la catedrale, care vor păstra întrei ei distanța fizică sanitară.

Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi, de asemeni curățite.

„Pentru Biserica Ortodoxă Universală nu există obiecte sacre (sfințite) de unică folosință, ci de folosință perpetuă (potir, disc, steluță și linguriță), obiecte care se curăță înainte de folosire și după folosirea acestora. În practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguriței comune, la împărtășirea euharistică, nu a fost în trecut și nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română, potrivit tradiției sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului și linguriței de unică folosință pentru împărtășirea comună a credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii. În acest sens, cu aprobarea majorității membrilor Sfântului Sinod, consultați în scris în data de 11 mai 2020, modalitatea de împărtășire comună a credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020, în consens cu celelalte Biserici Ortodoxe” – anunță Patriarhia Română.

Accesul în cimitire. Activități social-filantropice

Conform recomandărilor, în cimitire credincioșii trebuie să respecte regulile de distanță de 2 m între persoane, cu excepția membrilor unei familii sau a celor care trăiesc împreună în aceeași locuință.

În ce privește activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor și mănăstirilor, aceasta „se va adapta la noile nevoi sociale și medicale”, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar „cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și protecție stabilite de autorități”.

„Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul nostru. Viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă” – arată Patriarhia Română.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie