O Fundație pentru formarea elitelor

Formarea elitelor ar trebui să reprezinte una din preocupările esențiale ale oricărei societăți angajate pe drumul modernizării și afirmării valorilor ei în marea cultură a lumii. Marile proiecte private de formare și sprijinire a elitelor, care au făcut carieră în secolele XVIII-XX, sunt azi abandonate în favoarea unei viziuni educative mai largi și mai pragmatice.

Printre oamenii care au știut să facă binele în mod discret și fără niciun fel de câștig, ci doar din dorința de a-și ajuta semenii și de a schimba în bine soarta poporului român, se numără și marele filantrop și mecenat ortodox Emanuel Gojdu (1802-1870). El a lăsat Bisericii Ortodoxe din Ardeal o imensă avere mobilă și imobilă, a cărei principală destinație este acordarea de burse tinerilor români ortodocși din Transilvania și Ungaria, distinși la învățătură și lipsiți de mijloace materiale suficiente. Este de ajuns să amintim că între 1871 și 1918 au beneficiat de aceste burse nu mai puțin de 4.455 de tineri, printre care Octavian Goga, Siviu Dragomir, Ioan Lupaș, Traian Vuia, Dumitru Stăniloae. Totuși, rememorând cazurile unor personalități celebre care s-au format și afirmat prin sprijinul Bisericii sau al unor mecena – sculptorul Constantin Brâncuși a fost bursier la Paris cu o bursă a bisericii Madona Dudu din Craiova – constatăm reala nevoie a unor astfel de inițiative private de identificare și sprijinire a tinerimii studioase.

În acest sens se înscrie și proiectul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, înființată în toamna anului 2007 și care își propune sprijinirea tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități financiare. Această instituție, care nu își propune să idolatrizeze memoria unui om care toată viața lui s-a ferit de publicitate și de notorietate goală, este proiectul generos și inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să-și depășească lipsurile tinereții și să dorească să ofere o șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de posibilități materiale, prin acordarea de burse din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

Juridic, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” este o instituție privată, neguvernamentală, de interes comunitar, apolitică și fără scop patrimonial. Fondatorii ei sunt: Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin persoana regretatul profesor Nicolae Bocșan, urmat de profesorul Andrei Marga și Mânăstirea ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Nicula, prin starețul de atunci, arhimandritul Dumitru Cobzaru. În structura acestei instituții se găsesc reunite Biserica, subliindu-și adevărata menire de a lumina și educa, Universitatea, ca spațiu privilegiat de formare a elitelor și Mănăstirea ca loc al memoriei; la Mănăstirea Nicula se află casa de creație a Mitropolitului Bartolomeu și foarte multe din obiectele lui personale.

Scopul principal al Fundației îl reprezintă acordarea de burse de studiu, în țară sau străinătate, tinerilor merituoși care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură, dar cu posibilități materiale reduse. În acest sens, proiectul major demarat este concentrat pe sporirea capitalului patrimonial care alimentează bursele, acordate neîntrerupt din anul 2009. Până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 363 de burse unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 932.700 lei.

Patrimoniul inițial al Fundației a fost de 40.000 euro ai fondatorului, Bartolomeu Valeriu Anania, el fiind completat în timpul celor aproape 13 de funcționare cu: economiile și veniturile personale din ultimii ani de viață ai Mitropolitului, donații, sponsorizări; contribuții semnificative și cotizații, precum și prin din alte resurse. Acestui patrimoniu i se adaugă și manuscrisele, cărțile, arhivele fotografice, înregistrările pe bandă magnetică sau pe suport electronic, corespondența, bunurile personale, drepturile de autor ale fondatorului, care se află în administrarea Fundației și pe care le-a valorificat prin mai multe proiecte editoriale.

Calitatea de membru al Fundației este dată de nivelul de implicare în proiectele propuse, fiind deschisă oricărei persoane care îmbrățișează principiile ei și se angajează, material și moral, în sprijinirea tinerilor studioși. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la constituirea Fundației și au semnat documentele de constituire și care formează Consiliul director. Membrii fondatori asociați sunt persoanele care vor contribui în mod semnificativ la sporirea capitalului patrimonial al Fundației și își vor manifesta expres intenția de a dobândi această calitate. Și, în final, membrii aderenți sunt cei care solicită, ulterior constituirii, să adere la Fundație, această calitate fiind obținută pe baza aprobării Consiliului director.

Viitorul acestei Fundații a fost gândit de Mitropolitul Bartolomeu, care a amintit-o și în testamentul său ca un loc al ducerii pe mai departe a memoriei sale, statornicită ea și întregul ei patrimoniu în scopul pentru care a fost înființată. Odată cu plecarea la cele veșnice a întemeietorului ei, Fundației „Mitropolitul Bartolomeu” îi revine nu doar misiunea de a continua acordarea de burse, ci și cultivarea memoriei marelui ierarh și om de cultură. În acest sens, Fundația a realizat Biblia cu ilustrații în 8 volume, în peste 200.000 de seturi, cel mai mare proiect biblic din România Modernă, în colaborare cu editura Litera; are un proiect cu Editura Polirom, în cadrul căreia continuă reeditarea operei lui Valeriu Anania, la care se adaugă munca susținută a regretatului profesor clujean Aurel Sasu, care s-a ocupat de editarea a nu mai puțin de șase volume din opera Mitropolitului sau din viața acestuia.

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” marchează anual spațiul cultural clujean al fiecărui început de primăvară printr-un eveniment devenit deja de tradiție, Concertul Anual al Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, susținut de Cvartetul Transilvan, al Filarmonicii din Cluj-Napoca. La aceste seri de gală, care au adunat un numeros public și foarte mulți tineri, Fundația i-a avut ca invitați speciali pe Radu Preda, Teodor Baconschi, Ioan Aurel Pop, Dan C. Mihăilescu, Matei Cazacu, Cristian Hadjiculea, Adrian Papahagi, Dan Ciachir și Diana Câmpean, care au făcut evocări ale ierarhului și omului de cultură. Prin acest moment, Fundația își confirmă deschiderea ei culturală, dar și promovează proiectul generos al acordării de burse.

Dincolo de miza formării elitelor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” poate fi premiza refacerii vechii legături dintre Biserica Ortodoxă, intelectualitatea ardeleană și elita financiară, în jurul unor proiecte intelectuale și culturale majore. Fundația rămâne însă un spațiu privilegiat în care inteligența și generozitatea se întâlnesc în jurul unui om care a făcut mult bine în viața lui și care a dorit ca după plecarea din această lume să lase în urma sa o adevărată „fabrică de fapte bune”, care în mod sigur vor conta înaintea lui Dumnezeu.

Pr. Bogdan IVANOV

Articole din aceeasi categorie