Noi măsuri privind accesul la servicii medicale și acordarea concediilor

Guvernul a aprobat, luni, implementarea unui subprogram dedicat persoanelor cu tulburări din spectrul autist în cadrul Programului național de sănătate mintală, care va asigura accesul pacienților care suferă de această afecțiune la serviciile conexe necesare, recomandate de medici specialiști: servicii de logopedie, consiliere psihologică, kinetoterapie. Măsura are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții sociale, în primul rând pentru copiii cu astfel de afecțiuni – informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În cazul pacientelor care au suferit intervenții chirurgicale oncologice la sân, CNAS va deconta intervenția chirurgicală de simetrizare a glandei mamare. Până în prezent, pacientele cu afecțiuni oncologice la sân, care necesitau mastectomie, beneficiau de reconstrucție mamară, la recomandarea specialistului,  fără intervenția chirurgicală de simetrizare a glandei mamare sănătoase cu glanda mamară reconstruită. Această măsură „va avea un impact pozitiv asupra calității vieții și a reinserției sociale a femeilor care necesită acest tip de intervenție, care până acum se realiza doar contra cost” – precizează CNAS.

Actul normativ aprobat luni reia și demersul normativ pentru punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 818/2019, referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Astfel, nu vor mai exista situații în care părinții să fie obligați la plata contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat copiii acestora ca urmare a unor accidente generate de acești copii.

De asemeni, actul normativ cuprinde și măsuri referitoare la modul de acordare a certificatelor de concediu medical. Astfel – precizează CNAS -, persoanele asigurate într-un stat membru, care devin asigurate pe teritoriul României, au dreptul și vor beneficia, la nevoie, de concediu medical din primele zile de asigurare, în condițiile îndeplinirii stagiului minim de cotizare, respectându-se astfel regulamentele europene în domeniu.

„În vederea debirocratizării și îmbunătățirii accesului persoanelor asigurate la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate”, actul normativ elimină obligația prezentării lunare la medicul expert, în cazul bolnavilor diagnosticați cu SIDA și neoplazii, pentru prelungirea până la un an si 6 luni a certificatului de concediu medical. Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

„Pentru personalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii de penitenciare, se majorează durata maximă a concediilor medicale, pentru a evita majorarea deficitului de personal în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională. Astfel, în situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, concediul medical se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, iar comisiile de expertiză medico-militară pot propune acordarea unor concedii medicale de până la 550 de zile” – informează aceeași sursă.

M. T.

Articole din aceeasi categorie