Muzeul Mitropoliei Clujului – Comoara de artă de sub Catedrală

Catedrala Ortodoxă, o realizare de excepție a arhitecturii interbelice românești, împreună cu Muzeul Mitropoliei Clujului sunt obiective culturale și religioase de o importanță majoră pentru cei ce vizitează orașul de pe Someș. Muzeul Mitropoliei Clujului a fost inaugurat, la sfârșitul anului 2011, de către Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, la demisolul Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca, fiind organizat după o concepție muzeografică științifică și modernă, coordonată de academicianul Marius Porumb.

Patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului, unicat în Transilvania, cuprinde un număr mare de icoane pictate pe lemn și sticlă, obiecte de cult, potire, manuscrise liturgice din secolele XV-XIX și tipărituri din secolele XVII-XIX, ce provin din diferite centre tipografice românești, demonstrând o continuă circulație a cărții de o parte și de alta a Carpaților, contribuind hotărâtor la unitatea limbii în întreg spațiul locuit de români.

Dominată de statuia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ctitor și protector al ierarhilor ortodocși de la Vad și Feleac, prima sală a muzeului este dedicată personalității marilor ierarhi ai Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului: Episcopul Nicolae Ivan (1921-1936), întemeietorul și ctitorul Catedralei, Episcopul Nicolae Colan (1936-1957), devenit Mitropolit al Ardealului, Arhiepiscopul Teofil Herineanu (1957-1992) și Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu (1993-201), marele ierarh tălmăcitor al Biblei și ctitor al Mitropoliei Clujului. În imediata vecinătate a primei săli muzeale se află necropola ierarhilor, un spațiu amenajat sub absida altarului Catedralei, ca o capelă și un spațiu de reculegere și de liniște sufletească, în care se află mormintele Episcopului Nicolae Ivan, Arhiepiscopului Teofil Herineanu și cel al Mitropolitului Bartolomeu.

În pandant cu zona dedicată ierarhilor, prima sală cuprinde un grupaj de splendide icoane datând din secolele XVII-XVIII, ale unor pictori din Transilvania, Moldova și Țara Românească, ce ilustrează o vie circulație a cărții religioase în toate provinciile românești. Două săli sunt dedicate icoanelor pe sticlă, multe dinte ele ilustrând diferite faze ale celui mai vechi centru transilvănean de pictură pe sticlă, de la Mânăstirea Nicula. În muzeu este adăpostită una din colecțiile cele mai bogate din România de icoane pictate pe sticlă la Nicula, datate în secolul XVIII.

Spațiul generos de sub pronaosul Catedralei include, în zona centrală, o amplă sală, înconjurată de mai multe săli și coridoare și creează o ambianță de mister și evlavie, evocând lumea mânăstirească, pe cea a catacombelor paleocreștine sau a bisericilor subterane.

Muzeul este comoara de artă și istorie românească de sub Catedrală, care merită a fi văzută și admirată de clujeni, de cei ce studiază în acest oraș, de călătorii români și străini. El este, în același timp, și o invitație permanent deschisă tinerilor de a descoperi istoria, sensibilitatea trecutului și veșnica frumusețe a lui Dumnezeu.

Muzeul Mitropoliei Clujului se află în Piața Avram Iancu, la demisolul Catedralei Mitropolitane și este deschis în zilele de marți – sâmbătă, în intervalul orar 10:00-17:00 și duminică, între orele 12:00-17:00. Prețul unui bilet de intrare pentru adulți este de 5 lei, iar pentru elevi și studenți este de 2 lei.

Pr. Bogdan IVANOV

Articole din aceeasi categorie