MS: Indemnizațiile de hrană pentru personalul medical nu se iau în calcul la determinarea limitei de 30%

Executivul  a aprobat marți, la propunerea Ministerului Sănătății, ca indemnizațiile de hrană pentru personalul din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială să nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30% prevăzută la art 25, alin 2 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

„Această modificare legislativă se impunea deaoarece, în condițiile în care indemnizaţia de hrană se includea în procentul de 30% stabilit prin dispozițiile legale, personalul din sistemul sanitar nu ar putea beneficia de acest drept individual salarial stabilit prin lege, având în vedere că prin lipsa acestei măsuri s-ar depăși procentul stabilit la nivel de ordonator principal de credite” – informează Ministertul Spănătății.

În acest sens, art. 36 alin. (1) din  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 a fost completat cu un nou alineat (11), cu următorul cuprins: “Cuantumul indemnizațiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute  la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare“.

M. T.

Articole din aceeasi categorie