Medicamente compensate cu 90% după după noul plafon de venituri

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj a anunţat că, începând cu data de 1 septembrie, este asigurat cadrul legal pentru prescrierea şi eliberarea medicamentelor în cazul pensionarilor care beneficiază de Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.

Astfel, vor beneficia cei care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială de până la 1.299 de lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, faţă de 1.139 de lei pe lună, cât era anterior.
„Casa de Asigurări de Sănătate Cluj aduce la cunoştinţa asiguraţilor (pensionari), medicilor prescriptori şi farmaciilor faptul că, urmare modificării art. 1, alin. (3) din HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă a medicamentelor, publicat în MO, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020, beneficiarii programului anterior menţionat sunt „pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoate denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din HG nr. 720/2008 republicată”, a anunțat CJAS Cluj.
„În cuprinsul Anexei 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cuprinsul art. 2, alin. (2) din HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corenspunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, sintagma ”venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuieşte cu sintagma ”venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”, mai arată CJAS Cluj.
Iniţiatorii actului normativ care a stat la baza modificării au argumentat că majorarea plafonului are în vedere şi creşterea valorii punctului de pensie cu 14%, „astfel încât să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90%”.
Din septembrie 2019 şi până în iunie 2020, prin acest program au fost eliberate la nivel naţional 2,34 milioane de reţete pentru 467.068 pensionari, cu o valoare totală de 199,4 milioane de lei.

Articole din aceeasi categorie