Lordul Istoriei

Aşa cum i-am obişnuit pe cititorii noştri în anul cententarului Institutului de Istorie George Barițiu” al Academiei Române, continuăm seria de medalioane biografice dedicate oamenilor care s-au remarcat în conducerea şi activitatea ştiinţifică a prestigioasei instituţii de cercetare.

Apreciat, respectat şi admirat de studenţii mai multor generaţii, cărora le-a fost eminent şi elocvent Magistru, Acad. Camil Mureşan este astăzi nu doar o amintire cu iz aristocratic, cât şi un motiv de reflecţie pentru toţi cei care mai valorizează încă acele însuşiri ale sufletului în faţa cărora nu poţi decât să îţi scoţi pălăria cu reverenţă.

Se spune că Lorzii autentici ai spiritului şi ai vocaţiei lor sunt din ce în ce mai rari, însă prezenţa lor, chiar şi în amintiri, a fost şi rămâne un privilegiu. Rememorarea vieţii şi activităţi celui pe care contemporanii l-au numit, adesea, „Lordul Istoriei” reprezintă azi un tribut de preţuire şi admiraţie sinceră faţă de cel care, prin prelegerile sale de istorie universală, a ştiut să ofere mereu „mărgăritare de mare preţ” pentru suflet şi minte deopotrivă.

Acad. Camil Mureşanu, născut la Turda pe data de 20 aprilie 1927, a urmat, iniţial, studiile preuniversitare la liceul „Mihai Viteazul” din localitate unde a susţinut bacalaureatul în anul 1946. Ulterior, s-a înscris la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie, prezentându-şi teza de licenţă în anul 1950 cu rezultate excelente.

La scurt timp după aceasta a decis să urmeze cariera universitară, dobândind titlul de Doctor în Istorie, în anul 1971, pentru lucrarea Ioan de Hunedoara şi vremea sa, cercetare realizată sub coordonarea Acad. Ştefan Pascu.

La scurt timp după acest moment a început să urce treptele ierarhiei universitare, dovedind un talent remarcabil pentru activitatea didactică la catedră, dar şi pentru cea de cercetare.

De-a lungul anilor, Camil Mureşanu a ocupat, pe rând, poziţiile de: preparator universitar la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca (1949-1950), Asistent Universitar la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1950-1952), Lector Universitar (1952-1961), Conferenţiar Universitar (1961-1975), Profesor Universitar (1975-1997), Profesor Consultant (1997-2008), Decan al Facultăţii de Istorie (1968-1976, 1981-1989), Director al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (1995-2007), Preşedinte al Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române (2006-2010), Membru Corespondent al Academiei Române (1990), Membru Titular al Academiei Române (2000), Membru Corespondent al Asociaţiei Sud-Est Europene din Berlin (2000), Membru-Corespondent al „Süd-Ost Europa Gesellschaft” din München  şi Berlin (2002).

În intervalul 1966-2000 a efectuat diverse stagii de specializare la prestigioase instituţii de profil din Europa şi America: Universitatea Sorbona din Paris (Februarie-Iunie 1966), Columbia University din New-York, S.U.A. (1978), Viena (1965), Moscova (1970) şi Oslo (2000).

40 de volume şi sute de studii

Pe durata unei lungi şi prolifice cariere universitare, Acad. Camil Mureşanu a publicat 40 de volume, peste 100 de studii în volume colective şi peste 200 de studii şi articole în periodice, toate acestea acoperind tematici variate precum: istorie universală în sec. XVIII-XIX, istoria Europei în sec. XV-XX, istoria S.U.A., istoria presei, tiparului şi cărţii, istoria economică, socială şi politică a Transilvaniei în sec. XIV-XX, istoria culturii şi istoria literaturii române.

În paralel cu o prestigioasă activitate didactică şi de cercetare, Acad. Camil Mureşanu s-a implicat şi în alte activităţi menite să apropie istorici şi specialişti din diverse areale. De-a lungul timpului, reputatul profesor a fost: coordonator al programelor de cercetare din cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române la sectoarele de istorie modernă şi medievală, preşedinte  al părţii române în comisia mixtă a istoricilor români şi maghiari sub egida Academiei Române şi Academiei Maghiare de Ştiinţe, membru al Comitetului Naţional al Istoricilor din România, membru în redacţia Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca Series Historica, membru al colegiului de redacţie, preşedinte onorific al Asociaţiei Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice.

Pentru merite deosebite, dar mai ales pentru remarcabila sa activitate sub semnul Muzei Clio, Acad. Camil Mureşanu a fost recompensat în timp cu numeroase distincţii oferite de către diverse instituţii din ţară şi străinătate: Premiul de Stat al Academiei Române (1976), Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (1999), Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2002), Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (2007) etc.

Exigenţă combinată cu eleganţă

Dincolo de toate însă, Camil Mureşanu rămâne în sufletul multor generaţii de studenţi care l-au admirat acel remarcabil profesor ce, prin măiestrie retorică şi erudiţie, a făcut din istorie una din cele mai atractive discipline.

De-a lungul anilor, mulţi au fost aceia care s-au întrebat în ce anume a constat esenţa măiestriei sale profesionale şi cum a reuşit „Lordul Istoriei” să capteze interesul, aprecierea şi admiraţia discipolilor din atâtea şi atâtea generaţii. După mult timp de reflecţie şi rememorare a clipelor petrecute alături, putem spune că trei sunt acele fundamente pe care Acad. Camil Mureşanu şi-a edificat propria măiestrie profesională.

Întâi de toate este vorba despre exigenţă combinată cu eleganţă, rafinament şi profunzime în arta expunerii. Camil Mureşanu a avut acea sobrietate şi rigoare care au fost în măsură să impună respect şi consideraţie, însă a avut şi un simţ admirabil al omului, deschizându-se sufleteşte doar acolo unde a simţit că performanţa şi valoarea sunt la ele acasă.

Apoi, a fost unul din savanţii care a citit mult, căutând să găsească tot timpul conexiuni şi punţi trainice de legătură în diversitate. Deschiderea permanentă faţă de alte culturii şi alte istoriografii, lecturile vaste, cunoaşterea mai multor limbi de circulaţie internaţională i-au permis să se apropie de alţi erudiţi cu care a împărtăşit profunzimea cunoaşterii în cele mai variate teme.

Finalmente, Acad. Camil Mureşanu a reuşit să fie şi un remarcabil profesor, întrucât a ştiut să dea mai departe cunoştinţele sale, într-o manieră clară, coerentă şi atractivă, învăţându-i pe discipolii săi faptul că istoria nu trebuie nicidecum memorată şi transformată într-o materie aridă şi plicticoasă. Din contră, el a subliniat, nu o dată, că acest domeniu deosebit de interesant are vocaţie şi pontenţial pentru interdisciplinaritate, cu alte cuvinte, pe temelia sa se poate construi mult, dar de aşa manieră încât orice expunere să poată deveni un „mărgaritar de mare preţ” pe care audienţa să-l poarte, cu recunoştinţă, în minte şi în inimă pentru mult timp.     

Aceste amintiri, eternizate cu admiraţie şi nostalgie de foştii săi elevi, spun şi azi povestea unui mare cărturar care, din iubire pentru disciplina istoriei, a ştiut să facă mereu din „piatră seacă” „mărgaritare de mare preţ”, arătând, astfel, că, întradevăr, poet te naşti, iar orator devii. Este şi motivul pentru care povestea şi elocinţa „Lordului Istoriei” sunt vii chiar şi acum, la jumătate de deceniu de la trecerea sa la cele veşnice.

Academicianul Camil Mureşanu s-a stins din viaţă în ziua de 21 februarie 2015 şi a fost înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-Napoca sau „Panteonul Transilvaniei”, aşa cum i se mai spune. Amintirea şi „mărgaritarele sale de mare preţ” le păstrăm şi azi în Inimi…

Varga Attila

Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Articole din aceeasi categorie