Infrastructura rutieră din zona Băile Turda va fi modernizată

Infrastructura rutieră din zona Băilor Turda va fi modernizată în cadrul unui proiect european în valoare de aproape cinci milioane euro.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 7 – ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 – ”Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice”.
Va fi reabilitată şi modernizată infrastructura rutieră (8,12 km lungime infrastructura rutieră, 38.008 mp îmbrăcăminţi asfaltice, 3.643 mp îmbrăcăminţi rutiere cu pavaje, 10.382,32 mp conducte protecţie cabluri de forţă şi cabluri de curenţi slabi în tranşee), utilităţile din corpul drumului, infrastructura pietonală şi vor fi amenajate spaţiile. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea economică a staţiunii turistice balneoclimaterice Băile Turda, zonă aflată în declin economic dar cu un potenţial turistic valoros, în vederea creşterii atractivităţii zonei turistice, a numărului de turişti interesaţi atât de turismul de sănătate cât şi de cel de recreere şi implicit creşterea numărului mediu de salariaţi din staţiunea turistică. Autorităţile locale îşi propun ca odată cu realizarea acestei investiţii să crească până în 2026 numărul salariaţilor din staţiune cu 22% faţă de anul 2016 iar cel al turiştilor cu 21%.
Proiectul „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda” are o valoare totală de 22.550.603,74 lei, din care 19.168.013,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 2.931.578,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional iar 451.012,08 lei reprezintă valoarea cofinanţării eligibile a Municipiului Turda. Perioada de implementare a proiectului este de 56 de luni, începând cu data de 24.04.2018 până la 23.12.2022.
C.P.

Articole din aceeasi categorie