Începe Bacalaureatul „de toamnă”

Aproape 1000 de candidați clujeni (596 din promoția curentă și 394 din promoțiile anterioare) s-au înscris pentru a susține probele celei de-a doua sesiuni (august – septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2020.

La nivel național, pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului sunt înscriși peste 42.700 de candidați (dintre care peste 24.900 din promoția 2019-2020, iar aproximativ 17.800 din promoțiile anterioare).

Examenul începe luni, 24 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română – E.a), urmată, în 25 august, de proba obligatorie a profilului – E.c). Proba la alegere a profilului și specializării – E.d) va avea loc în 26 august, fiind urmată, în 27 august, de proba la Limba și literatura maternă –  proba E.b). Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens – informează Ministerul Educației și Cercetării -, comisiile de Bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în data de 2 septembrie (până la ora 12:00), în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00, putând fi depuse și contestațiile, atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/ transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de părinții/ reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor prevăzute în Ordinul comun MEC – MS nr. 4.267/841/2020 sunt valabile și pentru sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat – precizează MEC.

Aceeași sursă face precizarea că timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

„Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/ instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/ probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului” – atenționează MEC.

Totodată, candidaților li se atrage atenția că este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc., a orice fel de lucrări – manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum introducerea oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. „Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni” – atenționează MEC.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie