Femeile Mironosițe – modele de credință și curaj în vreme de încercare

Hristos a înviat!

În Duminica a treia după Sfintele Paști, numită și Duminica Mironosițelor, Biserica Ortodoxă le pomenește și le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, care au venit la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preț, primind de la îngeri, înaintea tuturor, vestea că Hristos a înviat din morți. Aceste femei purtătoare de mir au devenit mărturisitoare curajoase ale Învierii Domnului, învrednicindu-se de marea bucurie a întâlnirii cu Însuși Hristos Cel înviat din morți (cf. Matei 28, 9).

Din Noul Testament cunoaștem numele unor femei mironosițe, și anume: Maria Magdalena, Maria – mama lui Iacov și a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana – soția lui Huza, un ispravnic al regelui Irod, Salomeea și Suzana, care au ajutat pe Mântuitorul și pe Sfinții Apostoli, în lucrarea sfântă de propovăduire a Evangheliei. La acestea se adaugă Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr din Betania.

Prezența femeilor mironosițe la mormântul Domnului reprezintă un act de mare curaj și de asumare responsabilă a mărturisirii credinței, prin faptul că dragostea lor pentru Hristos Domnul a fost mai puternică decât teama provocată de cei care au hotărât răstignirea Sa.

Prin fidelitatea și evlavia lor, femeile mironosițe s-au dovedit mai curajoase și mai devotate Domnului Iisus Hristos decât ucenicii Săi, devenind „apostoli către Apostoli”, după cum le-a numit Sfântul Ioan Gură de Aur.

În contextul anului 2020, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al pastorației părinților și copiilor, ne aducem aminte cu recunoștință de mamele și bunicile noastre, de educatoarele, învățătoarele și profesoarele de religie care au insuflat copiilor și tinerilor credința în Domnul Hristos, Cel răstignit și înviat, formându-i ca dreptcredincioși ai Bisericii Ortodoxe Române și ai poporului român.

Permanent ostenitoare în viața de familie, ajutându-și soții și părinții, crescând copiii în credință, sau rugătoare și lucrătoare în mănăstiri, în spitale și în alte instituții, femeile creștine evlavioase și curajoase au fost mărturisitoare ale credinței în orice vreme. De aceea, numele multor femei creștine au fost înscrise în calendarul bisericesc, fiind chipuri luminoase și rugătoare pentru întreaga Biserică.

Și astăzi, femeile creștine evlavioase și harnice din țara noastră cultivă iubirea milostivă față de oamenii suferinzi aflați în spitale și în instituții de asistență socială, susțin educația religioasă a copiilor, dar mai ales, ca mame și soții, aduc pace și bucurie sfântă în familiile lor și în societate. În mod deosebit, apreciem jertfelnicia femeilor creștine care sunt cadre medicale (medici, asistente și infirmiere) și lucrează cu pricepere și jertfelnicie pentru tratarea și vindecarea celor afectați din cauza pandemiei actuale.

Cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosițe, adresăm mulțumiri și binecuvântări tuturor femeilor creștine pentru întreaga lor lucrare săvârșită spre binele poporului român și le dorim tuturor sănătate și ajutor în viață, pace și bucurie sfântă, întru mulți și binecuvântați ani!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Articole din aceeasi categorie