Expoziţie de fotografii etnografice de colecţie

Deschisă zilele trecute în salonul de la parterul Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”, această valoroasă expoziţie impresionează prin bogăţia câmpului ornamental redat prin motivele fitomorfe şi geometrice, realizate prin meşteşugul ţesăturilor alese în război sau al broderiilor realizate în gherghef, cu fir metalic de aur şi argint, dar şi cu motive policrome. Valoarea ei poartă insemnele virtuozităţii meşteşugului casnic feminin al Banatului de odinioară.

Acest inedit vernisaj, desfăşurat sub auspiciile Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj şi al Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga”, s-a bucurat de prezenţa directorului interimar al CPCPCT, doamna Cornelia Staicu, a consultanţilor artistici Marinela Zegrean Istici, Adriana Andrei, Consuela Brendea, Grigore Sâmboan, consultant artistic şi redactor-şef la Radio Renaşterea şi a cercetătorului dr. Mircea Câmpean.

Expoziţia se înscrie în Proiectul CPCPCT Cluj “ Fotografia – Document Etnografic”, care s-a bucurat şi se bucură de unanime aprecieri în numeroasele expoziţii organizate în ţară şi peste hotare, aici nominalizăm expoziţiile itinerante din Polonia, Franţa, Ungaria şi Italia, proiectul fiind un adevărat brand al schimburilor culturale cu numeroase instituţii ce au ca obiectiv, între altele, şi promovarea culturii, istoriei şi tradiţiilor naţionale.

Aşa se explică şi această expoziţie de fotografie etnografică veche deschisă la Cluj – Napoca de către Muzeul de Istorie Lugoj, care oferă vizitatorilor o selecţie din colecţia de clişee pe sticlă a secţiei Etnografie şi artă plastică ce însumează un volum imens de fotografii etnografice şi portrete deţinute de muzeul bănăţean.

Autorul acestui important material expoziţional este fotograful Ladislau Naschitz ( 1871 – 1952) care a fost recompensat cu numeroase distincţii, cum a fost aceea de “Fotograf al Curţii Cezaro – Crăieşti şi al Împăratului Franz Jozsef, dar şi al Arhiducelui Leopold Salvador.

După 1919, Ladislau Naschitz, a fost numit “Furnizor şi fotograf al Curţii Regale Române.

Aşa cum menţiona, atât reprezentantul CPCPCT Cluj, Grigore Sâmboan cât şi muzeograful Oliviu Gaidoş, specialist în Etnografie şi Artă Plastică la Muzeul din Lugoj, la deschiderea expoziţiei, prin atelierul fotografului Naschitz, au trecut membrii burgheziei locale, dar şi ţărani bănăţeni din satele şi împrejurimile Lugojului, de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, îmbrăcaţi în bogate costume populare de sărbătoare, imortalizând atât statutul lor social, dar şi frumuseţea şi unicitatea costumului tradiţional din această subzonă etnografică.

Vorbind despre ineditul vernisajului, subliniem intervenţia doamnei Sorina Stanca, director al Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” care a vorbit despre parteneriatul cu Biblioteca “B P Haşdeu” din Chişinău, care numără 27 de ani, adică din 1991, când au inaugurat prima Bibliotecă de carte românească la Chişinău, prin donarea mai multor mii de cărţi acestei biblioteci, iar împreună cu colegii basarabeni au derulat numeroase proiecte.

În ziua aniversării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, au fost tot împreună, consolidând podul a cărui construcţie a început în 1991.

De asemenea, au sărbătorit împreună profesia de bibliotecar printr-un atelier de promovare a rolului bibliotecilor publice în susţinerea Agendei ONU 2030.

Ineditul a fost amplificat de prezentarea făcută de dr. Mircea Câmpean celor trei horitori din Câmpia Transilvaniei, Iacob Morar, Traian Balcău şi Maria Poponeţ de 83 de ani, care au horit ca pe la Ceanu Mare, primind aplauzele binemeritate ale publicului, la fel ca şi instrumentiştii Orchestrei profesioniste “ Cununa Transilvană”, care a realizat momentul muzical cu piese din muzica sacră şi cultă din repertoriul naţional şi universal.

Dumitru VATAU

foto Ioan Bruchental

Articole din aceeasi categorie