Drept la replică

Filarmonica de Stat „Transilvania’’ solicită, prin prezenta, în virtutea dreptului la replică, publicarea punctului de vedere al instituţiei cu privire la articolul din ediţia 5-6 ianuarie 2019 – „Concertul de Anul Nou de la Cluj sub semnul …nostalgiei’’.(….)
În ceea ce priveşte programul acestui concert din 28 decembrie, acesta a fost gândit, din punct de vedere al repertoriului, după modelul celebrelor concerte similare organizate la Viena. Acestea au în centru lucrări compuse de membrii familiei Strauss şi de alţi compozitori care au fost puternic influenţaţi de aceştia şi care au fost tributari tradiţiei muzicale a Imperiului Austro-Ungar. Muzica lor se distinge printr-o largă accesibilitate motiv pentru care aceste piese se bucură de un succes uriaş în rândul melomanilor din întreaga lume. Înformaţiile potrivit cărora orchestra s-ar fi ridicat în picioare să strige „Eljen’’ sunt false şi arată încă o dată faptul că autorul NU a fost la concert. (…) Menţionăm că se face referire la aria Klange der Heimat (Sunete ale patriei mele) din opera Liliacul într-un mod tendenţios, traducându-se trunchiat textul acesteia şi scoţând-o complet din contextul acţiunii operetei: este momentul în care Rozalinda, una dintre eroinele principale, vine deghizată în contesă maghiară la petrecerea Prinţului Orlofsky. Nu există niciun motiv pentru care alegerea acestui fragment muzical să fie interpretată drept gest naţionalist, menit „să trezească nostalgii’’. (…)
Se face referire în articol la “aspectul strident” că “o mare parte a programului de sală a fost dedicat pasiunii familiei Strauss pentru muzica şi folclorul unguresc”. În fapt, această “mare parte” se regăseşte într-o singură propoziţie din programul de sală în care se menţionează fascinaţia familiei pentru muzica lăutărească maghiară, aceeaşi pe care au avut-o şi mulţi alţi mari compozitori, printre care, de pildă, Johannes Brahms. Acest lucru este un dat consemnat istoric şi o realitate care nu poate fi ignorată doar pentru că ar putea fi interpretată, de unii, ca având conotaţii, iarăşi, naţionaliste. (…)
Modul în care orice lucrare din istoria muzicii poate trezi note nostalgice în spectatori de diverse etnii este un lucru care ţine exclusiv de fiecare persoană în parte şi care nu poate reprezenta un criteriu obiectiv de concepere a unui program de concert. În plus, programul concertului de Anul Nou a fost alcătuit de Filarmonică împreună cu o dirijoare de descendenţă germano-japoneză, Erina Yashima, iar logica urmată a avut fundamente exclusiv muzicale şi nu de altă natură. Aceste fundamente şi nu altele motivează şi alegerea polcii Eljen a Magyar.

Articole din aceeasi categorie