Biblioteca din Alexandria

În veacul al III-lea î.Hr. în Alexandria din Egipt a fost întemeiată o bibliotecă ce avea să devină vestită.

Biblioteca din Alexandria adunase toate scrierile importante ale vremii și ea însemna în fapt centrul viu al civilizației omenești din acea parte a lumii. Așa ar trebui înțeleasă semnificația tuturor „bibliotecilor”: centre vii ale civilizației și simboluri ale căutării omenești întru Adevăr.

Sub dinastia Ptolemeilor și până în veacul al VII-lea d. Hr. acea bibliotecă avea să devină cea mai vestită din lumea mediteraneană. Ea a înflorit până în anul 642 d.Hr., când califul Omar a hotărât incendierea și distrugerea ei. Motivația lui a fost că acea bibliotecă cuprindea informații contrare Coranului. Probabil ca acea incendiere a fost cea mai mare crimă împotriva culturii din lume.

Dar acea incendiere are și o valoare de avertisment. Fără vigilență și fără voința de a supraviețui, asemenea crime contra culturii pot fi repetate.

Lumea în care trăim strabate o vreme crâncenă. Aceasta lume este bântuită de spaime, îndoieli și haos. Este o lume stăpânită de una dintre cele mai teribile ispite, ispita „binelui universal”. O ispită fără temei, fără criterii, bazată exclusiv pe închipuire. Închipuirea fiind singurul lucru pe care îl poate oferi negativitatea pură.

Cauza acestei stări este „globalismul” cu orice preț, care generează doar impostură, parazitism și violență. Încă mai grav, acest „globalism” și-a alcătuit propria ideologie, propria dimensiune spirituală, cea a „neo-multiculturalismului”, care așază semnul egalității între valori, decretează relativismul absolut, chiar și între bine și rău. În acest sistem anapoda există doar doua excepții. Două excepții care sunt atacate cu furie: creștinismul și identitatea națională.

Aceste două rele, globalismul și neo-multiculturalismul, alcătuiesc noul „imperiu”. Între timp tradiția și învățătura din veac au fost îngrămădite în „biblioteci”, insalubre și așezate cât mai marginal.

Mișcările migratorii, promovate activ de către „globalism”, au generat focare de incendiu în care cei mai amenințați sunt copiii, femeile și „bibliotecile”.

De fapt „bibliotecile” Europei fumegă și mai este doar foarte puțin timp, dacă și atât, până ce vor arde vâlvătaie, așa cum a ars Biblioteca din Alexandria.

Va fi cineva vinovat?

Videat Deus et Judicet!

Alexandru NEMOIANU

Articole din aceeasi categorie