ANUNT USAMV

 

A N U N Ț

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 29.05.2020 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* administrator financiar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice – Biroul Contabilitate

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare economice, cu diplomă de licență
 • Flexibilitate la program prelungit
 • Rezistență la stres

* muncitor calificat – bucătar – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă 1 an
 • Studii necesare: generale

* inginer agronom – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Agricultură, Departament II

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare în specializarea Agricultură sau Montanologie, cu diplomă de licență
 • Masterand sau absolvent de master
 • Permis cat.B
 • Carnet pentru conducerea tractorului agricol

* asistent de cercetare în agricultură – 2 posturi contractuale temporar vacante (perioadă determinată) la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056

Condiții  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare în domeniile agronomie, biologie, ingineria produselor alimentare, absolvite cu diplomă de licență;

–  Doctorand sau doctor în domeniile agronomie, biologie, ingineria produselor alimentare

–  Cunoașterea tehnicilor/metodelor de lucru specifice postului pentru care candidează

–  Cunoștințe de limba engleză sau germană: minim nivel B2 (utilizator independent, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine)

–   Cunoștințe de operare pe calculator (editare text, calcul tabelar, analiză statistică)

–   Abilități de comunicare, lucru în echipă, inițiativă

* administrator patrimoniu – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată de 12 luni) în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții  de participare:

–   Nu necesită vechime

–   Studii medii, cu diplomă de bacalaureat

Data limită de depunere a dosarelor este 21.05.2020 ora 10,00. Actele se vor trimite scanate pe resurseumane@usamvcluj.ro – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole din aceeasi categorie