„AM REUŞIT ÎN ANUL 2007 SĂ NE ATINGEM INDICATORII DE PERFORMANŢĂ”

•  afirma Daniel Don, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj •

 Reporter: Domnule director, vă rog să ne prezentaţi un tablou statistic din realizările pe care le are instituţia pe care o coordonaţi pînă la sfîrşitul anului 2007.

Daniel Don: Activitatea AJOFM Cluj s-a desfăşurat pe mai multe planuri, prioritară pentru instituţia noastră fiind danluarea în evidenţă a unui număr cît mai mare de persoane care sînt în căutarea unui loc de muncă sau doresc să-şi schimbe locul de muncă, persoane cu care să reuşim să facem faţă cerinţelor pieţei forţei de muncă clujene.

 Ca urmare a multiplelor deplasări mai ales în comunele din judeţul Cluj şi a organizării Burselor Locurilor de Muncă, am reuşit în anul 2007 să atingem următorii indicatori de performanţă: 55.903 persoane beneficiază de servicii de mediere a muncii; 8.963 de persoane ocupate ca urmare a serviciilor de mediere, informare şi consiliere profesională; 857 persoane, din care 518 persoane (şomeri indemnizaţi) au participat la cursuri de formare profesională. Cele mai solicitate cursuri sînt cele de lucrători comerciali, agenţi de pază, zidari, zugravi, mozaicari, faianţari, mecanici auto, patiseri etc.

 Ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomeri care se încadrează în muncă înainte de expirarea şomajului a fost de 996 de persoane, încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă: absolvenţi de şcoli profesionale, licee, şcoli postliceale şi de învăţămînt superior – 650 de persoane, şomeri peste 45 de ani, angajaţi – 960 de persoane, încadrări de persoane pentru lucrări publice şi sociale – 1.759 de persoane. Rata şomajului la 31 decembrie 2007 pe judeţul Cluj este de 3,1%.

În evidenţele AJOFM sînt 10.230 de persoane, din care 3.457 indemnizaţi, 6.746 neindemnizaţi, iar numărul femeilor înregistrate la agenţie este de 5.267.

 Rep.: Care sînt ultimele modificări legislative care ar putea interesa angajaţii şi angajatorii?

 D.D.: Intrarea în vigoare a Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2008 (Legea nr. 387/31 dec. 2007) aduce o modificare importantă a cotelor de contribuţii pentru sistemul asigurărilor sociale de stat. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2008, aceste cote contribuţii vor fi: în baza art. 18 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008: a) pentru condiţii normale de lucru – 29%; b) pentru condiţii deosebite de muncă – 34%; c) pentru condiţii speciale de muncă – 37%. Începînd cu 1 decembrie 2008: a) pentru condiţii normale de muncă – 27,5%, b) pentru condiţii deosebite de muncă – 32,5%, c) pentru condiţii speciale de muncă – 37,5%. Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

 În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru anul 2008 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:

a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002 de 1% în perioada ianuarie – noiembrie şi de 0,5% începînd cu luna decembrie;

b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002 este de 0,5%;

 c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002 de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie – noiembrie şi de 1% începînd cu luna decembrie;

d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin.(1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

Cotele prevăzute de Legea nr. 387 se aplică începînd cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.

A consemnat Vasile MOLDOVAN

Articole din aceeasi categorie