Ajutor financiar pentru fermierii afectați de pandemie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a lansat trei noi scheme de sprijin financiar acordate fermierilor afectaţi de criza COVID-19.


Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei şi urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.
Cele trei noi scheme de sprijin se aplică în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor afectaţi de criza COVID-19 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine şi/sau caprine, şi în sectorul vegetal – legume-fructe şi cartofi. Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 de milioane de euro.

Potenţialii beneficiari ai sprijinului sunt fermierii activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine / caprine, şi/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe şi cartofi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în 2020 şi care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin.
Cererile de solicitare a sprijinului, însoţite de documentele generale şi specifice, pot fi depuse la centrele judeţene / locale ale APIA sau transmise prin fax, poştă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.
Depunerea solicitărilor se face începând din 25 septembrie până în 23 octombrie 2020.

Articole din aceeasi categorie