Absolvenţii de clasa a VIII-a susţin astăzi proba la matematică a evaluării naţionale

Absolvenţii de clasa a VIII-a vor susţine astăzi proba la matematică a evaluării naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Rezultatele vor fi afişate în 24 iunie, pînă la ora 14, şi tot aceeaşi zi, pînă la ora 18, vor putea fi depuse contestaţiile.
Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 25-26 iunie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 27 iunie.

La evaluarea naţională participă peste 220.000 de absolvenţi de clasele a VIII-a.

MECTS atenţionează că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă.  Supravegherea va fi asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre didactice de altă specializare decît cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba, proveniţi din unitatea de învăţămînt. Evaluarea lucrărilor este făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţămînt, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. Evaluarea naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune.

Articole din aceeasi categorie