A N U N Ț

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 10.06.2019 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* muncitor necalificat în agricultură – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: generale

* șef serviciu – 1 post contractual vacant în cadrul Bibliotecii USAMV

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 10 ani
 • Studii superioare de specialitate în unul din domeniile: științe agricole, horticole, zootehnice sau medical veterinare, absolvite cu diplomă de licență
 • Pregătire de specialitate în domeniul biblioteconomie
 • Cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, sisteme integrate de bibliotecă, administrare date)
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională

* secretar de redacție – 1 post contractual vacant în cadrul Buletinelor USAMV

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare de specialitate în unul din domeniile: științe agricole, horticole, zootehnice sau medical veterinare, absolvite cu diplomă de licență
 • Experiență: redactare lucrări științifice, cunoașterea bazelor de date academice: ISI Clarivate Analytics, CAB Direct, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, SCOPUS, Google Academic
 • Abilități de utilizare a platformei OJS
 • Cunoștințe, aptitudini, abilități; capacități de comunicare, relaționare, analiză și sinteză
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit – foarte bine)
 • Cunoștințe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, administrare baze de date, scholaronemanuscript)

* portar – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Pază

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Studii necesare: generale
 • Atestat agent pază

* bibliotecar-arhivist – 1 post contractual vacant (perioadă determinată de 24 luni) în cadrul Direcției Secretariate – Arhivă

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare de arhivistică sau istorie, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoștințe de operare pe calculator, prelucrare arhivistică și folosirea documentelor de arhivă
 • Să dețină atestat de limbă străină

* asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare – 1 post contractual vacant (perioadă determinată de 10 luni) la Cercetare, Proiect TE nr.104/02.05.2018

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Doctorand în domeniul Biotehnologii
 • Studii superioare în domeniul controlului și expertizei produselor alimentare, absolvite cu diplomă de licență;
 • Studii de master în domeniul Managementului Calității Alimentelor
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunoștințe de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare;
 • Abilități practice privind bioconversiile enzimatice
 • Abilități practice privind utilizarea gazcromatografiei

Data limită de depunere a dosarelor este 31.05.2019 ora 10,30. Dosarele se depun la Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264-596384 / int.237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole din aceeasi categorie