A N U N T USAMV

A N U N T

 

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 17.02.2020 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* administrator financiar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare economice
 • Flexibilitate la program prelungit
 • Rezistență la stres

* șef birou – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului Juridic

Condiții  de participare:

 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
 • Vechime minim 3 ani în funcții de conducere în specialitatea postului
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, specializarea drept
 • Cunoștințe tehnice specifice în realizarea atribuțiilor, aptitudini decizionale, aptitudini pentru comunicare și conceptuale în vederea desfășurării activităților din cadrul departamentului juridic

* administrator financiar – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice – Programe Erasmus

Condiții  de participare:

–  Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil minim 5 ani (constituie avantaj vechime în instituții publice)

–    Studii superioare economice;

– Cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar/contabil la nivelul instituțiilor bugetare;

–    Cunoștințe privind instrumente de lucru în domeniul financiar/contabil;

–    Cunoștințe foarte bune privind utilizarea Microsoft Office;

–    Cunostinte lingvistice (minim limba engleza nivel B2, cu certificat);

–    Disponibilitate de a lucra suplimentar cand este cazul.

* îngrijitoare clădiri – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: generale
 • Apt de lucru la înălțime

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Agricultură, Departament III

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 5 ani, din care minim 1 an în laborator de biologie, microbiologie, ecologie
 • Studii universitare absolvite cu diplomă de biolog
 • Studii masterale absolvite cu diplomă în specializarea biologie sau ecologie
 • Cunoștințe de analitică de laborator (electrochimie, volumetrie, gravimetrie, spectrofotometrie)
 • Cunoștințe de ecologia solului
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint)
 • Cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel mediu
 • Capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză, capacitate de organizare, capacitate de a răspunde și gestiona situații specifice în condiții de stres

* muncitor necalificat în agricultură – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: generale

* muncitor necalificat – spălător vase– 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social Cantina Restaurant

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: generale

* administrator patrimoniu – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului de Aprovizionare Desfacere

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare economice sau inginerești

* secretar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Clinica de Urgență

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 1 an
 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoașterea programelor Microsoft (Word, Excel)

* medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Disciplina de Anesteziologie și Reanimare

Condiții  de participare:

–    Nu necesită vechime

–    Deținerea diplomei de doctor medic veterinar.

 • Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizația plătită la zi.
 • Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.
 • Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari sau a USAMV CN cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare
 • Experiență în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie și de rentă

* medic veterinar – 2 posturi contractual vacante în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Disciplina de Patologie și Clinică Medicală

Condiții  de participare:

–    Nu necesită vechime

–    Deținerea diplomei de doctor medic veterinar.

 • Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizația plătită la zi.
 • Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.
 • Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari sau a USAMV CN cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare
 • Experiență în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie și de rentă

* portar – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social – Cămine

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Studii medii: liceul
 • Atestat agent de pază

* asistent de cercetare în fizică – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată) la Cercetare Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare în domeniul fizică, absolvite cu diplomă de licență;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunoștințe de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare;
 • Cunoștințe și abilități practice privind utilizarea tehnicilor de spectrometrie și cartografiere Raman, precum și a spectroscopiei Raman amplificate pe suprafață;
 • Experiență privind utilizarea nanoparticulelor plasmonice ca și substrat pentru spectroscopia Raman amplificată pe suprafață;
 • Experiență privind utilizarea spectroscopiei și cartografierii Raman pe probe biologice (celule, țesuturi vegetale);
 • Abilități practice de sinteză de nanoparticule metalice.

* laborant – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată) în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Disciplina de Biologie celulară, Histologie și Embriologie

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare : absolvent al Facultății de Medicină Veterinară
 • Permis de conducere categoria B
 • Cunoștințe de operare pe calculator

Data limită de depunere a dosarelor este 07.02.2020 ora 14,00. Dosarele se depun la Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264-596384 / int.237.

 

 

 

 

 

 

 

Articole din aceeasi categorie