A N U N Ț

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de ªtiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 15.07.2019 ora 9,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăștur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant de:

* muncitor calificat – lăcătuș – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Studii generale sau școală profesională de specialitate
 • Curs de calificare lăcătuș, în cazul în care nu a absolvit școala profesională de specialitate
 • Apt pentru lucrul la înălțime.

* administrator patrimoniu – 1 post contractual vacant în cadrul Serviciului Social, Agronomia 1

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă minim 5 ani
 • Studii necesare: liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoștințe de operare pe calculator.
 • Cunoștințe limba engleză

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Agricultură, Departament II

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
 • Abilități tehnoredactare
 • Operare PC și dispozitive auxiliare – imprimantă, scanner și videoproiector
 • Cunoașterea și manipularea aparaturii de laborator – microscop, balanță analitică și refractometru
 • Constituie un avantaj cunoașterea unei limbi străine

* tehnician veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Departament IV – Clinica de Urgență

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Studii necesare: liceale sau post-liceale în domeniul medicinei veterinare, zootehniei, biologiei sau a biotehnologiilor

* șofer autobuz – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiții  de participare:

 • Vechime în muncă și experiență ca și conducător auto minim 10 ani
 • Studii necesare: minim școala profesională de specialitate (școala de meserii), calificare conducător auto
 • Permis de conducere categorii B,C,D,E
 • Atestate A.R.R. pentru marfă și persoane
 • Avize medicale și aviz psihologic
 • Disponibilitate pentru lucrul peste program
 • Profesionalism, seriozitate, fără cazier

* medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Departament IV – Clinica de Urgență (perioadă determinată)

Condiții  de participare:

 • Nu necesită vechime
 • Deținerea diplomei de doctor medic veterinar.
 • Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, având cotizația plătită la zi.
 • Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.
 • Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare.

Data limită de depunere a dosarelor este 05.07.2019 ora 10,30. Dosarele se depun la Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

 

Articole din aceeasi categorie