A N U N Ț

În conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 09.12.2022  pentru ocuparea posturilor  contractuale de conducere și  execuție  vacante:

1 post  administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Economică;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii superioare economice;

– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor și în muncă;

– cunoștințe de operare pe calculator;

– flexibilitate la program prelungit;

– rezistență la stres;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, schimbul 2 ( 14,00-22,00), la Birou întreținere clădiri și spații verzi(Clinici veterinare), USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– vechime în muncă: nu necesită vechime;

– apt pentru lucrul la înălțime;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , proba practică în  14.12.2022, ora 1000 , interviul în  19.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, în 2 schimburi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi, USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– nu necesită vechime în muncă;

– apt pentru lucrul la înălțime;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , proba practică în  14.12.2022, ora 1000 , interviul în  19.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată,8 h/zi, la Direcția Achiziții Publice, Aprovizionare și Desfacere USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii: absolvent de studii superioare tehnice-Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții Civile;

– vechime în muncă de minim 3 ani;

– vechime în specialitatea studiilor 3 ani;

– expert achiziții publice- curs de pregatire profesională- expert achiziții publice ;

-cunoștințe  de operare pe calculator : Microsoft Office, Microsoft Excel , Platforma  Seap(Sicap);

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post  conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartimentul Garaj Auto USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:medii

– vechime în muncă minim 5 ani.

-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate

-card tahograf în termen de valabilitate

-recomandare de la ultimul loc de muncă

-carnet de conducere categoria B, C, D, E.

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , proba practică în  14.12.2022, ora 1000 , interviul în  19.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

– 1 post director  investiții în infrastructură(S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția de Investiții în Infrastructură;

Condiții specifice de participare la concurs:

-Vechime în muncă de 5 ani;

-Vechime în specialitate minim 5 ani în proiectare/construire/supervizare;

-Studii superioare în domeniul construcții;

-Experință în proiectare construcții/ reabilitări – industrial, rezidențial, cultural, comercial;

-Competențe: operare PC ( Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint);

– Cunoștințe de operare pe calculator-programe uzuale și dedicate;

-Să cunoască limba engleză;

-Disponibilitate la program flexibil/prelungit.

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor calificat-preparator produse lactate, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la D.P.P.V.A.Ferma Cojocna a USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

-specializare în procesarea laptelui;

–  nu necesită vechime în muncă .

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor necalificat în industria alimentară, perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la D.P.P.V.A.Ferma Cojocna a USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă 2 ani;

-studii generale.

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor calificat-lucrător gestionar-comercial, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Marketing  Magazin  USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-nu se solicită vechime în muncă;

-studii:minim 10 clase absolvite;

-certificat calificare ca lucrător comercial în domeniul vânzări-comerț- alimentație publică;

-poate constitui avantaj experiența anterioară ca lucrător comercial-vânzător:

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , proba practică în  14.12.2022, ora 1000 , interviul în  19.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

-2 posturi referent de specialitate în marketing, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Marketing    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă de minim 3 ani;

– vechime în specialitatea studiilor 3 ani;

– studii superioare  administrație și manegement sau economice;

– cunoștințe de operare PC;

– flexibilitate la program prelungit;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviu în  14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post referent de specialitate în marketing, perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la Serviciul Marketing    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă de minim 5 ani;

– vechime în specialitatea studiilor 5 ani;

– studii superioare  administrație și manegement sau economice;

– rezistență la stres;

– permis de conducere categoria B;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviu în  14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Proiecte Dezvoltare Instituțională a    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă de minim 7 ani;

– vechime în specialitatea studiilor 2 ani;

– experiență similară  minim 2 ani;

– studii superioare  de lungă durată economice sau inginerie, respectiv ciclul I studii universitare de licență;

– experiență în scrierea si/sau implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă -să fi fost implicat în minim un proiect cu finanțare nerambursabilă (expert angajat în proiect) și/sau să fi participat la întocmirea de cereri de finanțare;

– cunoștințe de bază/minime în domeniul achizițiilor publice;

– cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;

– bune abilități de relaționare și comunicare;

– certificat de competență lingvistică (minim o limbă de circulație  internatională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă Certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului.

– disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;

– cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat( PC, copiator, etc);

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviu în  14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post secretar  institut /facultate (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Proiecte Dezvoltare Instituțională a    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime în muncă;

–  nu necesită vechime în specialitatea;

– studii superioare  de lungă durată economice sau inginerie sau  management de proiecte ,respectiv ciclul I studii universitare de licență;

– cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;

– bune abilități de relaționare și comunicare;

– certificat de competență lingvistică (minim o limbă de circulație  internatională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă Certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului.

– disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;

– cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat( PC, copiator, etc);

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviu în  14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Proiecte Dezvoltare Instituțională a    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă de minim 5 ani;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– studii superioare  de lungă durată economice sau inginerie, respectiv ciclul I studii universitare de licență;

– cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;

– bune abilități de relaționare și comunicare;

– certificat de competență lingvistică (minim o limbă de circulație  internatională), în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă Certificat de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului.

– disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;

– cunoștințe de utilizare aparatură de secretariat( PC, copiator, etc);

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviu în  14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post laborant  învățământ (M), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Dep. I  F.S.T.A. Stații Pilot  USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu se solicită vechime în muncă;

– nu se solicită vechime în specialitate;

-studii  liceale  absolvite în domeniul industriei alimentare, agroindustrial ;

-cunoștințe și abilități practice specifice activității de producție și de igienă;

– aptitudini în utilizarea și manipularea echipamentelor și utilajelor din industria alimentară;

– abilități utilizare calculator;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000, interviul în 14.12.2022, ora 1000 la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post laborant  învățământ (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Dep. I  F.S.T.A. Stații Pilot    USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu se solicită vechime în muncă;

– nu se solicită vechime în specialitate;

– studii  superioare  în domeniul ingineriei produselor  alimentare;

– aptitudini în utilizarea și manipularea echipamentelor și utilajelor din industria alimentară;

– abilități utilizare calculator;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

2 posturi de tehnician veterinar (M), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, in ture,Clinica de Ecvine a F.M.V. U.S.A.M.V.  Cluj Napoca;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime;

– studii : medii cu profil tehnician veterinar;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post de medic veterinar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, în ture, la Dep. III Chirurgie și ATI a F.M.V.  U.S.A.M.V.  Cluj Napoca .

Condiții specifice de participare la concurs:

– Nu necesită vechime în muncă;

– Nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– Detinerea diplomei de doctor medic veterinar sau adeverința pentru absolventii 2022, studii superioare;

– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, avand cotizatia plătită la zi;

– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infractiuni cu caracter penal;

– Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare;

– Experiență în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie.

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

– 1 post  șef birou Proiectare și Întreținere Instalații (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Tehnic USAMV  CN.;

Condiții specifice de participare la concurs:

-Vechime în muncă de 10 ani;

-Vechime în specialitate minim 10 ani;

-Studii superioare inginerești  în domeniul instalații ( Facultatea de Instalații);

– carnet  conducere  categorie B;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat;

– 1 post  șef birou evaluare financiară a centrelor de cost (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la D.P.P.V.A.  USAMV  CN.;

Condiții specifice de participare la concurs:

-vechime în muncă de minim 2  ani;

– nu necesită vechime în specialitate ;

-Studii superioare cu  diplomă de licență  în domeniul economic, studii europene sau  management;

– carnet  conducere minim  categorie B;

– operare PC : programe contabile, cunoștințe Microsoft Office, Outlook;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat;

-1 post   ajutor bucătar(muncitor necalificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Social,Cantina USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

vechime în muncă  2  ani;

– studii necesare: studii medii;

– certificat de calificare  bucătar;

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

2 posturi de muncitor calificat-electrician auto (M), perioadă nedeterminată, 4 h/zi, Comp. Garaj Auto a D.G.A.  U.S.A.M.V.  Cluj Napoca;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime;

– studii  medii;

– să dețină diploma de  electrician auto;

– recomandare de la ultimul loc de muncă;

– carnet de conducere  B,C,D,E.

Proba scrisă în  09.12.2022, ora 1000 , interviul în  14.12.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

Dosarele, pentru toate posturile vacante,  se depun în perioada 14.11.2022 – 28.11.2022, ora 14, la Registratura USAMV, după verificarea prealabilă  la Direcția Resurse Umane Cam. 26, Personal telefon  0374-492010/int.237.

Informații la avizier (Clădire Rectorat-USAMV, str.C. Mănaștur nr.3-5), pe site-ul universitații (www.usamvcluj.ro).

 

 

 

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut