A început inspecția barajelor din județul Cluj

Barajele de importanță normală-C și redusă-D din județul Cluj vor fi verificate de specialiștii Administraţiei Bazinale de Apă Someș-Tisa. Se verifică stadiul reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectarea acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

În județul Cluj sunt 28 de baraje de categoria C și D iar în spațiul hidrografic Someș-Tisa sunt 102 baraje de mică capacitate, de importanţă normală şi redusă. Pe județe, situația se prezintă astfel: Cluj – 28 de baraje; Bistrița-Năsăud – 14 baraje; Sălaj – 19 baraje; Satu Mare – 24 de baraje; Maramureș – 17 baraje.

La nivelul Administrației Naționale Apele Române și Administrației Bazinale de Apă s-au constituit 115 echipe alcătuite din personal INA/IBA/ITA și Exploatare Lucrări Hidrotehnice. 230 de specialiști înzestrați cu logistica necesară vor verifica în teren atât barajele de categorie C și D administrate de autoritățile publice centrale sau locale, cât și pe cele administrate de agenți economici. Aceștia sunt angrenați cu precădere în verificarea stadiului reglementării privind siguranța în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize și inspecții tehnice, existența actelor de reglementare și respectare a acestora, precum și starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu urmări nedorite la nivelul comunităților locale, vor fi verificate 2025 de baraje. Dintre acestea, 321 se află în administrarea A.N. „Apele Române”, iar celelalte 1704 de baraje se află în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, a autorităților publice sau a altor deținători. Acțiunea se va finaliza până la data de 20 noiembrie 2022 cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcțiilor încadrate în categoriile de importanță C și D.

Raportul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și va fi înaintat Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut