A fost adoptată Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030

Guvernul României a aprobat în ședința de miercuri, 18 ianuarie, Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030. Documentul programatic stabilește acțiuni clare pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind dezvoltarea sustenabilă și responsabilizarea față de mediu – anunță Ministerul Educației.

„Obiectivele și măsurile prevăzute vizează mai multe paliere (educație formală și nonformală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune: implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă; identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale; crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile; formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ. În acest context – precizează Ministerul Educației – unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări”.

Prin educația privind schimbările climatice și mediul, Ministerul Educației propune „o educație care promovează un stil de viață sustenabil, prin dezvoltarea de competențe ecosociale”, obiectiv care „se aliniază principiilor Proiectului România Educată”, unul dintre dezideratele asumate prin acest proiect fiind ca sistemul de educație să formeze „cetățeni responsabili față de societate și față de mediul înconjurător”.

„Obiectivul educației privind mediul și schimbările climatice constă în dezvoltarea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare adaptării la schimbările climatice, precum și protejării mediului înconjurător. Educația pentru mediu și pentru schimbări climatice vizează educația pentru schimbare socială, prin sensibilizarea publicului și acțiuni concrete, în scopul de a crea un viitor sustenabil. Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu constituie un obiectiv-cheie care va fi atins prin introducerea în curriculumul național a unei săptămâni dedicate mediului și schimbărilor climatice, Săptămâna Verde, precum și prin introducerea, în oferta națională de curriculum la decizia școlii (CDS), a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului. Obiectivele strategiei, în ceea ce privește soluțiile pentru resurse educaționale, constau atât în crearea unui astfel de ecosistem digital pentru educația privind schimbările climatice și mediu, prin diverse aplicații și platforme, cât și în a oferi opțiuni variate de activități extracurriculare și extrașcolare, care să fie dezvoltate cu ajutorul cadrelor didactice, al ONG-urilor de mediu, precum și al altor instituții relevante din domeniu” – precizează, într-un comunicat, Ministerul Educației.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut