A apărut primul volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române – 1867-1885

Primul volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române – amplu proiect, gândit în 10 volume, care urmează să prezinte, documentar și analitic, activitatea de peste un secol și jumătate a celei mai mari și mai bogate biblioteci din România – va fi lansat joi, 6 octombrie, de Academia Română și Biblioteca Academiei Române.

„La o istorie dezvoltată a Bibliotecii Academiei s-au gândit mulți, dar aceasta a rămas până astăzi în stadiul de proiect. Iată că noua conducere și colectivul de cercetători ai instituției împlinesc un mare deziderat și pun în practică gândul mai vechi. Istoria Bibliotecii Academiei Române vrea să răspundă dorinței intelectualilor, să retrezească gustul tinerilor pentru carte, pentru manuscrise, pentru stampe, pentru monede și medalii, pentru hărți, adică pentru acele grăunțe de aur elaborate de mințile cele mai luminate și lăsate moștenire urmașilor“ – scrie în prefața primului volum acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Primul volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române, dedicat perioadei 1867-1885, aduce în atenție epoca de pionierat și în același timp de mare efervescență a constituirii și organizării după principii moderne a unei instituții cu menire națională, responsabilă de colectarea, conservarea și promovarea memoriei spiritualității românești. Acest prim volum – spune  prof. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei Române – este „un omagiu adus erudiților și patrioților români de la mijlocul secolului al XIX-lea, care nu și-au precupețit timpul, entuziasmul, energia, inteligența și averile pentru a înălța o instituție fundamentală într-un stat modern”.

Înființată la 6 august 1867, Biblioteca Academiei Române a sărbătorit recent împlinirea a 155 de ani de activitate neîntreruptă, timp în care și-a îmbogățit neîncetat colecțiile, devenind una dintre cele mai importante biblioteci patrimoniale din sud-estul Europei și un spațiu de referință pentru cercetătorii din întreaga țară și din lume. Biblioteca Academiei Române este, astăzi, „o bibliotecă enciclopedică, reunind un impresionant patrimoniu de carte, de manuscrise, incunabule, hrisoave, hărți și atlase, partituri muzicale, lucrări de grafică, cea mai bogată colecție de fotografie și cel mai bogat fond numismatic din țară, precum și cea mai completă colecție de presă românească” – după cum menționează Academia Română. Acest valoros tezaur de cultură se datorează îndeosebi marilor săi donatori, „oameni de spirit și patrioți autentici”, cât și „unei vizionare politici de dezvoltare practicate încă de la fondarea sa”.

Biblioteca Academiei Române are o filială și la Cluj-Napoca, înființată la începutul anilor ‘50, odată cu Filiala din Cluj a Academiei Române și subordonată acesteia. Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române a reunit, sub un nume comun, mai multe fonduri de carte risipite în diferite locații din Transilvania. În prezent este o bibliotecă de cercetare cu caracter enciclopedic, numărându-se printre cele mai importante biblioteci din țară în ceea ce privește colecțiile de carte veche și rară, incunabule și manuscrise.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut