90 de ani de la instalarea la Cluj a Episcopului Iuliu Hossu

„Amintiți-vă de mai marii voștri, care v-au predicat cuvântul lui Dumnezeu și, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința!” (cf Evr 13,7)

Zilele de 4 și 5 octombrie 2020 aduc pentru credincioșii clujeni, greco-catolici și nu numai, nou prilej de reamintire a Fericitului episcop martir Iuliu Hossu, primul cardinal al românilor și simbol al unității naționale, la împlinirea a 90 de ani de la intrarea eminentului Arhiereu în Cluj. Aniversarea va fi marcată în 4 octombrie a.c., de către actualul Episcop de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, la Sfânta Liturghie din Catedrala „Schimbarea la Față”. De asemenea, luni, 5 octombrie, la orele prânzului, va fi binecuvântată o placă, cu datele biografice, amplasată pe soclul statuii Cardinalului Iuliu Hossu (de pe B-dul Eroilor).

Consacrat episcop la Blaj, cu un an mai înainte de momentul Marii Uniri pe care i-a fost dat să o vestească mulțimilor adunate la Alba Iulia, Arhiereul Iuliu Hossu a fost, din 1917, Episcop al Eparhiei de Gherla. În 1930, prin Constituția Apostolică Sollemni Conventione, promulgată de Papa Pius al XI-lea, numele Eparhiei a devenit: „de Cluj-Gherla”, sediul eparhial s-a mutat de la Gherla la Cluj, iar biserica „Schimbarea la Față” din Cluj devenea Catedrală.

Ca urmare, în 4-5 octombrie 1930 Episcopul Iuliu Hossu era primit în cadru festiv în noul său sediu eparhial. Evenimentul a avut un puternic ecou în presa vremii, din care reproducem, în continuare, câteva relatări adunate în „Curierul Creștin”, organul oficial al Eparhiei de Cluj-Gherla.

Universul (nr. 246), ziarul cu cea mai largă răspândire în perioada interbelică, prezenta cititorilor din întreaga țară instalarea Episcopului Iuliu Hossu în noul scaun eparhial: «Sâmbătă [4 octombrie 1930 – n.n.] a plecat din Gherla PS Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu ca să fie instalat în ziua următoare în scaunul episcopal din Cluj. La ora 3, când era fixată ora sosirii la Cluj, peronul pavoazat cu steaguri și steagul Statului Papal era plin de lume. În fața sălii de recepție erau reprezentanții autorităților bisericești și ai societăților de binefacere. PS Episcopul a fost întâmpinat cu cântecul „Întru mulți ani, Stăpâne!”, cântat de corul românesc. Domnul Ion Agârbiceanu, protopop al Clujului, rostește o cuvântare de bun venit. În numele Directoratului Ardealului a vorbit domnul dr. Valer Moldovan, director ministerial, iar în numele Primăriei, domnul dr. Teodor Mihali, primarul orașului. PS Episcop Hossu a răspuns mulțumind tuturor pentru frumoasele cuvinte cu care a fost întâmpinat. Promite să lucreze cu toate puterile pentru înflorirea eparhiei. Primește cu bucurie asigurările credincioșilor, că vor sta zid în apropierea sa și imploră ajutorul cerului pentru opera pe care o va începe”.

Patria (nr. 212), cel mai mare cotidian din Transilvania și Banat, în articolul „Cele două episcopii ale Clujului”, își exprima speranța într-o bună colaborare a celor doi arhierei români de la Cluj: „Sâmbătă, în 4 octombrie Anul Domnului 1930, IPSS Episcopul Iuliu Hossu, doctor în științe teologice, capul Bisericii Unite Române din dieceza Clujului și a Gherlei, și-a făcut întrarea sa triumfală în capitala Ardealului, sediul diecezei pe care va păstori-o.

Trebuie să constatăm că întreaga socie­tate românească din Cluj, ba și minoritarii, au ținut să acorde acestui moment un ca­racter solemn, grăbindu-se cu toții, credincioși, confrați și concetățeni de altă rasă și limbă, să-l întâmpine cu dragoste și stimă, așa cum i se cuvine unui arhiereu român.

Ce însemnează o nouă episcopie românească la Cluj? (…) Se poate aștepta de la aceste două episcopii un concurs nobil pentru a satisface necesitățile spirituale și culturale ale poporului, o muncă asiduă și lipsită de reclamă ieftină, o cimentare continuă a solidarității naționale”.

„Instalarea oficială a Episcopului Iuliu Hossu în scaunul eparhial de la Cluj, prin ceremoniile desfășurate în 4 și 5 octombrie 1930, a depășit cu mult cadrul strict al Bisericii Greco-Catolice, fiind percepută, în contextul reașezărilor etnice din Transilvania interbelică, drept o întărire a cadrului național românesc din cel mai important oraș al regiunii. În acest fel, metropola Transilvaniei devenea, la 10 ani de la recunoașterea internațională a Marii Uniri de la Alba Iulia, reședință episcopală pentru ambele Biserici românești (Episcopia ortodoxă a Clujului fiind înființată în 1921). Așa cum «omul sfințește locul», în același fel, munca, dăruirea și jertfa ilustrului Episcop Iuliu Hossu au făcut din Cluj un reper fundamental pentru istoria și spiritul Bisericii Greco-Catolice” – remarca Alexandru Pintelei, redactor al revistei Eparhiei de Cluj-Gherla (Viața Creștină, nr. 10 / 2010).

Cu atât mai mult azi, după celebrarea la nivel național a Centenarului Marii Uniri, în 2018, și după beatificarea Episcopilor greco-catolici martiri, din 2 iunie 2019, de la Blaj, revarsă binecuvântare peste Cluj din înălțimea Gloriei cerești rugăciunea Fericitului Arhiereu Iuliu.

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut