ANUNȚ privind reorganizarea licitației publice în vederea concesionării serviciilor de operare a parcului amplasat în Baza sportivă Gheorgheni

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind reorganizarea licitației publice în vederea concesionării serviciilor de operare a a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857;
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3;
Datele de contact: Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, str. Moților, nr. 3, tel. 0799.714.877, persoana de contact: Marcel Pîrvu;
Obiectul procedurii de licitație publică: concesionarea serviciilor de operarea parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca;
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 780/2022;
Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații;
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, str. Moților, nr. 3, persoana de contact: Marcel Pîrvu, tel. 0799.714.877, e-mail marcel.pirvu@primariaclujnapoca.ro.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2023, ora 12:00;
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.04.2023, ora 10:00;
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratură, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor, nr. 7, Cluj-Napoca;
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.04.2023, ora 10:00 la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor, nr. 3, Cluj-Napoca;Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264.596.110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare;
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 08.03.2023.

PRIMAR,
EMIL BOC

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut