ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
 privind închirierea prin licitaţie publică a spațiilor comerciale cu
terasele de alimentație publică aferente, reprezentând Lotul nr. 1 și Lotul nr. 2, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni
din municipiul Cluj-Napoca;
Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857;
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3;
Datele de contact: Serviciul Administrare Baza sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN, tel. 0799.714.877, persoana de contact: Marcel Pîrvu
Obiectul procedurii de licitație publică: închirierea prin licitaţie publică a spațiilor comerciale cu terasele de alimentație publică aferente, reprezentând Lotul nr. 1 și Lotul nr. 2, amplasate în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca;
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 215/2021;
Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații;
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul  Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod,     nr. FN, tel. 0799.714.877, e-mail marcel.pirvu@primariaclujnapoca.ro.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.07.2021, ora 14:30;
Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.08.2021 ora 12:00;
  Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratură, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor, nr. 7, Cluj-Napoca;
           Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare spațiu comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni, cu precizarea explicită a lotului L__, pentru care se depune oferta.
     Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.08.2021, ora 10:00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor, nr. 3, Cluj-Napoca;
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264.596.110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare;
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 13.07.2021.
 PRIMAR,
 EMIL BOC

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut