Ziua Naţională a României, sărbătorită şi în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Împreună cu toţi românii, credincioşii Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla întâmpină cu bucurie Ziua Naţională a României – naşterea României Mari, cu atât mai mult cu cât cu această sărbătoare se deschid porţile marelui Centenar al Unirii.

Cu acest prilej, Episcopul eparhial a cerut preoţilor protopopi şi parohi ca vineri, 1 decembrie 2017, în protopopiatele Eparhiei să fie oficiate Te Deum-uri dedicate marelui eveniment. În această zi, la Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj, de la ora 9:00, va fi celebrată Sfânta Liturghie, urmată de Te Deum pentru înfăptuitorii unităţii. După celebrare, în catedrală se va asculta din nou înregistrarea cu vocea Episcopului Iuliu Hossu, cel ales pentru a da citire Declaraţiei Unirii românilor adunaţi la Alba Iulia în urmă cu 99 de ani.

Înregistrarea datează din ultimii ani ai vieţii, din 1968, pe când se afla cu domiciliu forţat la Mănăstirea Căldăruşani. Pe banda de casetofon, cu o bucurie care i-a cuprins sufletul mai presus de toate suferinţele îndurate în ani îndelungaţi de detenţie pentru credinţă, Ierarhul greco-catolic a repetat cuvintele pe care le-a rostit la 1 Decembrie 1918, în faţa mulţimilor de la Alba Iulia: „Am început, dar, aşa: «Fraţilor, ceasul plinirii vremii este acesta, când Dumnezeu Atotputernicul rosteşte, prin poporul său credincios, dreptatea sa însetată de veacuri. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită, rostind fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri: ne unim pe veci cu Ţara mamă, România!»” În continuare, după recitarea punctelor din Rezoluţia Unirii, Episcopul a adăugat: „Atunci m-am îmbrăţişat cu Prea Sfinţia Sa dr. Miron Cristea, Episcop de Caransebeş, în faţa mulţimilor entuziasmate care aclamau şi plângeau de bucurie”. Atunci, Prea Sfinţia Sa Iuliu Hossu a mai spus mulţimilor: „Pe cum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi, pe veci, toţi fraţii români!”

Ierarhul român unit a avut apoi cinstea de a face parte, alături de Episcopul ortodox Miron Cristea şi de Alexandru Vaida Voevod, din Delegaţia care a prezentat actul Unirii Regelui Ferdinand.

Vineri, 1 decembrie 2017, de la ora 10:00, Preasfinţia Sa Florentin, însoţit de preoţi şi studenţi teologi, împreună cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe şi cu autorităţile locale, vor participa la Ceremonialul militar organizat la monumentul lui Avram Iancu din Cluj-Napoca. Delegaţia Bisericii Greco-Catolice va depune o coroană de flori în cinstea celor care au contribuit la împlinirea visului de veacuri a tuturor românilor, Marea Unire.

La fel ca în fiecare an, Sărbătoarea Naţională a României – Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă, este, pentru credincioşii Bisericii Greco-Catolice, un prilej special de a aduce rugăciune de mulţumire şi laudă lui Dumnezeu pentru misiunea încredinţată acestei Biserici, de-a lungul istoriei sale, aceea de a lupta şi a se jerfi pentru idealul sfânt al unităţii. Fiii Bisericii Greco-Catolice, începând cu primii Episcopi, precum Inochentie Micu Klein, Petru Pavel Aron ş.a., continuând cu preoţi, intelectuali veniţi de pe băncile Şcolilor Blajului, între care, cei dintâi, Corifeii Şcolii Ardelene, până la Episcopii Martiri şi Mărturisitori sub regimul comunist, cu toţii au dus o continuă luptă pentru apărarea şi înflorirea culturii române, a neamului românesc şi pentru credinţa în Dumnezeu, căutând totodată şi unitatea creştină, după voinţa Mântuitorului, „Ca toţi să fie una!”.

Ca mărturie a acestei lupte ce a dus la momentul întregirii unui neam, stau cuvintele Cardinalului Iuliu Hossu: “Dacă nu era Unirea religioasă (cu Roma) de la 1700, nu era nici Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 şi fără aceasta nu era nici Unirea din 1918”.

V.S.

Articole din aceeasi categorie