Zilele Academice Clujene – ARTĂ ŞI RESTAURARE

• Simpozion Naţional şi Expoziţie •

Zilele Academice Clujene au programat, în intervalul 16-17 iunie a.c., Simpozionul Naţional Artă şi Restaurare, organizat de Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca în colaborare cu Facultatea de Arte Plastice, respectiv Departamenul Conservare Restaurare a Universităţii de Arte şi Design din Cluj-Napoca. În cele două zile ale simpozionului, numeroşi restauratori şi istorici de artă au susţinut comunicări şi au prezentat aspecte ale cercetării, conservării şi restaurării unor monumente, a unor opere de artă sau a unor artefacte. Am remarca numărul mare de valori ale Patrimoniului Cultural Naţional care se află într-o stare avansată de degradare şi unele chiar în faza de colaps. Au fost prezentate aspecte ale stării de conservare a arhitecturii de lemn din judeţul Cluj, numeroase biserici monumente istorice fiind şi acestea într-o stare de degradare avansată. Potrivit celor ce ne-au fost împărtăşite de Acad. Marius Porumb, director al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca, în condiţiile în care autorităţile nu se implică, una din realizările de excepţie ale românilor, arhitectura de lemn, va dispărea. Într-o situaţie similară se află numeroase monumente istorice ale arhitecturii de piatră. Simpozionul Naţional a fost deschis cu un cuvânt de întâmpinare din partea Acad. Marius Porumb, după care au urmat comunicările prezentate de cercetători, muzeografi şi restauratori din Cluj-Napoca, Bucureşti, Alba Iulia, Bistriţa, Baia Mare, Târgu Mureş şi Sibiu. Organizat în colaborare cu Universitatea de Arte şi Design, respectiv Facultatea de Arte Plastice, decan Prof. dr. Theo Mureşan, simpozionul s-a bucurat de participarea unor studenţi ai domeniului precum şi a unor cadre didactice şi muzeografi. Colaborarea dintre cele două instituţii s-a materializat şi prin organizarea, la Galeria Academica a Bibliotecii Academiei Române de pe Str. M. Kogălniceanu, a Expoziţiei Artă şi Restaurare, o remarcabilă prezentare a unor valori artistice şi arheologice restaurate. Excepţionala prezentare cuprinde o parte din vechiul iconostas din prima jumătate a secolului al XVIII-lea al Bisericii Ortodoxe din cartierul Mănăştur, realizare de marcă a picturii transilvănene, icoane restaurate din patrimoniul Muzeului Mitropoliei Clujului, ceramică din epoca bronzului, dacică, romană şi medievală, obiecte de metal, carte veche românească şi străină, imagini ale picturii murale de la mijlocul secolului XVIII din biserica maramureşeană din Săliştea de Sus, o valoroasă descoperire scoasă la lumină datorită restaurării. Expoziţia poate fi vizitată zilnic între orele 9 -16, până la sfârşitul lunii iunie.

M.B.

Articole din aceeasi categorie