Vacanţă cu flori şi … lacrimi

Animaţia navetei dintre cele instituţii cu sarcini exprese în educarea şi formarea viitoarelor generaţii, adică Şcoală – Familie, intră într-un firesc şi binemeritat repaus pentru preşcolari şi gimnaziali.
Clopoţelul a fost pus în…seif şi la Şcoala gimnazială din Tureni, chiar vineri, la amiază, când dascălii au deschis catalogul pentru ultima oară la clasa a VIII-a, marcând despărţirea de băncile pline de învăţăminte şi amintiri ce vor dăinui precum povestirile lui Creangă, în sufletele acestor tineri.
Un Rămas Bun consumat într-un decor dominat de buchete de flori oferite de aceste vlăstare , cu toată generozitatea lor, pentru profesorii ce au stăruit cu toată priceperea şi răbdarea la buna lor pregătire, însă şi un Rămas Bun, evident marcat de…lacrimile emoţiei despărţirii de dascăli, colegi şi şcoala ce a cunoscut plăcute dezvoltări structurale chiar în aceşti ultimi ani de învăţământ.
Ca peste tot în judeţ, anul şcolar s-a finalizat cu tradiţionalele festivităţi în care principalii protagonişti au fost elevii, începând cu preşcolarii.
La Tureni acest eveniment a avut loc la Căminul cultural din localitate, un lăcaş de cultură nou, bine dotat şi plin – ochi, cu elevi, părinţi, cadre didactice şi oficialităţi ce au onorat finalul unui an de studiu desfăşurat în bune condiţii. Fără a insista în amănunte pe programul manifestării sfârşitului de an şcolar de aici, trebuie să remarc câte ceva din fructuosul bilanţ prezentat de prof. Carmen Porcişanu, directorul şcolii. În cuvântul său a menţionat faptul că rezultatele la învăţătură sunt superioare anilor precedenţi, fapt ce a determinat-o să adreseze felicitări elevilor, cadrelor didactice, dar şi părinţilor, părtaşi la acest important proces de formare a viitoarelor caractere.
Pe lângă procesul instructiv – educativ cerut de programul şcolar, la Tureni elevii participă la şezători literare realizate prin fructuoasa colaborare cu Biblioteca comunei, iar genericul acestor întâmplări se numeşte: ,, Amintiri din copliărie’’, aici elevii au participat cu propriile creaţii şi scrieri la editarea unei broşuri. Tot aici apare revista şcolară ,, Pe aripile minţii’’, iar în Cercul de pictură, condus de pasionata profesoară de matematică, Ligia Drăgan, au fost realizate lucrări care au fost valorificate la preţuri frumoase, însă permanenta migală cu penelul urmăreşte să deschidă posibile orizonturi pentru formarea unor viitori artişti plastici.
Pentru sârguinţă, rezultate la învăţătură şi participările la Olimpiada Pământului şi Olimpiada Universul Cunoaşterii, au primit diplome şi premii din partea unităţii de învăţământ, al Primăriei şi Consiliului local, un număr de 50 de elevi. Desigur, trebuie amintit şi faptul că la Olimpiada George Emil Palade, singura şcoală din mediul rural care a primit premiu, a fost cea din Tureni.
În cadrul programului a primit flori şi aplauze şi doamna Daniela Mănăilă, primarul comunei, care a spus, între altele, că împărtăşeşte emoţiile cu clasa a VIII-a, deoarece exact acum opt ani a preluat mandatul de primar, timp în care a alocat investiţii pentru modernizarea şcolii, s-a terminat construcţia şi dotarea Căminului cultural în care se desfăşoară plăcutul eveniment ( acum opt ani acest program s-a desfăşurat la restaurantul Paradis, din capătul satului), s-a terminat Grădiniţa şi Biblioteca, spaţiul dintre Şcoală şi Cămin – Grădiniţă – Bibliotecă a fost pavat şi împrejmuit şi tot aici a fost definitivat un atractiv parc de agrement, prin accesarea unui proiect european.
Şi cum elevii din Tureni, români, maghiari şi ţigani nu doar învaţă, ci ştiu să-şi asume şi valorile tradiţiilor noastre folclorice, programul ultimei zi de an şcolar s-a încheiat cu frumoase jocuri populare interpretate impecabil de foşti şi actuali elevi ai ansamblului artistic ,, Izvoraşul Tureniului’’. Iar pentru notele bune obţinute la disciplinele de studiu, doamna Daniela Mănăilă, a promis celor de pe podium o excursie tematică în ţară şi alta în Republica Moldova.
Aşadar, la Tureni, învăţătura se stimulează, în marea vacanţă, şi de conducerea administrativă a comunei. Felicitări!
Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie