USAMV Cluj-Napoca – în Clasamentul SIR 2014

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este singura universitate de profil agricol şi de medicină veterinară din ţară prezentă în Clasamentul SIR 2014 (SCImago Institutions Rankings) – o clasificare a universităţilor şi institutelor de cercetare din întreaga lume, în funcţie de cantitatea şi calitatea producţiei ştiinţifice publicate.

Clasamentul a fost publicat de Grupul SCImago, în parteneriat cu SCOPUS (cea mai mare bază de date pentru Sigla-USAMVevidenţierea publicaţiilor ştiinţifice din lume). SCImago ia în considerare acele universităţi şi institute de cercetare cu cel puţin 100 de documente ştiinţifice publicate în ultimul an al unei perioade de cinci ani, analizată, şi care sînt cuprinse în baza de date SCOPUS.

Din România, în Clasamentul SIR 2014 sînt nominalizate 23 de universităţi şi institute de cercetare.

„Pentru a oferi o informaţie cît mai relevantă privitor la producţia ştiinţifică, Clasamentul SIR 2014 cuprinde un set de indicatori, dintre care: 8 indicatori plus un indicator compozit vizează activitatea de cercetare, 2 indicatori – inovarea şi 2 indicatori – site-ul universităţii. Privitor la activitatea de cercetare, dacă în ceea ce priveşte numărul de articole, USAMV Cluj-Napoca ocupă locul 22 în rîndul celor 23 de instituţii româneşti prezente în Clasamentul SIR 2014, în ceea ce priveşte colaborarea internaţională ocupă locul 12, la excelenţă şi leadership ocupă locul 11, iar la indicatorul privind specializarea ocupă locul 14. În ceea ce priveşte inovarea, indicatorul referitor la caracterul inovativ situează USAMV Cluj-Napoca pe locul 13 (respectiv, locul 284 la nivel mondial), iar indicatorul privind impactul tehnologic o situează pe locul 3 (respectiv, locul 362 la nivel mondial). Indicatorul referitor la site-ul universităţii situează USAMV Cluj-Napoca pe poziţia 14, în rîndul celor 23 de instituţii româneşti prezente în Clasamentul SIR 2014” –  precizează reprezentanţii universităţii clujene.

M. T.

Articole din aceeasi categorie