Un nou proiect de promovare a patrimoniului cultural la ASDR Dezmir

Încă de la înființarea sa, din 2005, Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale Dezmir, al cărei președinte – fondator este dna prof. Viorica Rusu, a inițiat și derulat proiecte menite să reînvie, să promoveze și să transmită tinerei generații tradițiile, obiceiurile și îndeletnicirile vechi ale satului.

În programele anilor trecuți, a promovat cu tenacitate și consecvență numeroase activități specifice în dorința de a pune în evidență cât mai pregnant frumusețile și valorile incontestabile ale satului românesc, să contribuie la păstrarea și valorificarea lor, dar mai ales să genereze marele interes pentru păstrarea și valorificarea acestor tradiții ce definesc trecutul și specificul mediului rural transilvan.

Așa a procedat și la implementarea frumosului program: „Modernizăm trecutul”, care s-a finalizat cu rezultate meritorii în planul revitalizării, păstrării și promovării meșteșugurilor tradiționale românești.

Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Măsura: M2/6B – Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale, ASDR Dezmir a lansat, în această lună, noul proiect: Promovarea Patrimoniului Cultural din Satele GAL Someș Transilvan.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 28.425 euro, echivalentul a 132.417,86 lei, iar perimetrul angajat vizează comunele: Apahida, Jucu, Bonțida, Sic, Borșa, Dăbîca, Iclod, Vultureni, Cornești, Aluniș, Bobîlna și Mintiu Gherlii.

La evenimentul de lansare a proiectului, desfășurat, marți, la Atelierul de meșteșuguri din Dezmir, președinta asociației, Viorica Rusu, a subliniat verbal, dar și prin proiecții video, modalitățile prin care se va realiza studiul privind identificarea principalelor elemente de patrimoniu cultural, ale cărui rezultate vor fi cuprinse într-o carte care va avea atașată o hartă pe care se vor marca principalele elemente de patrimoniu cultural identificate, scopul fiind acela de a promova unitar tot teritoriul GAL Someș Transilvan.

În cadrul întâlnirii, ocazionate de lansarea proiectului, s-a făcut un larg schimb de idei privind buna desfășurare a proiectului, dat fiind faptul că au putut să-și aducă contribuția reprezentanți din administrația locală, cadre didactice, reprezentanți ai diferitelor asociații din GAL, ai Centrelor de informare turistică, preoți, muzeografi, meșteri populari și alte profesii ce au tangență cu patrimoniul cultural. S-a insistat pe modalitățile practice de organizare a proiectului, concluzionându-se că identificarea elementelor de patrimoniu cultural au surse scrise existente, muzee și persoane „resursă”.

Această activitate va fi supervizată de Muzeul Etnografic al Transilvaniei și se încheie în august 2019, prin lansarea volumului ce inserează valorile patrimoniului cultural din comunele amintite, volum ce urmează albumului: „Dezmirul tradițional în fotografii” ”Culegerea de rețete din bucătăria tradițională transilvană” „Ghidul de meșteșuguri pentru copii: Olărit, Țesut, Pictură pe lemn și catalogul colecție vestimentară generat de proiectul: Modernizăm trecutul!

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie