Un nou eşec al Consiliului Judeţean Cluj în cazul Muzeului „Octavian Goga”

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Carte Funciară Cluj a respins cererile formulate de Consiliul Judeţean Cluj cu privire la reexaminarea încheierilor prin care imobilele din cadrul Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea au fost întabulate pe numele urmaşilor Veturiei Goga. În acest context, reprezentanţii CJ Cluj se pot adresa în termen de 15 zile la Judecătoria Huedin pentru a încerca prin intermediul acestei instanţe să obţină radierea dreptului de proprietate constituit în favoarea fraţilor Radu şi Florin Mureşan, urmaşi ai Veturiei Goga.

Demersul Consiliului Judeţean Cluj de a cere reexaminarea încheierii de Carte Funciară a venit după ce fraţii Florin şi Radu Mureşan au reuşit să înscrie pe numele lor Muzeul „Octavian Goga”. Totul a fost posibil datorită unui certificat suplimentar de moştenitor eliberat de un notar de la Sibiu. Prin acest document eliberat la 6 noiembrie anul trecut, notarul constată că de pe urma Veturiei Goga au rămas la Ciucea un teren de 3420 mp, o clădire numită Ady Endre, clădirea Casa Albă, clădirea Casa de pe stâncă, un teren de 10.404 mp, casa de piatră cu patru apartamente, clădirea Mănăstirea cu 14 camere, un teren de 338 mp, un imobil de 338 mp, clădirea Castel, o clădire gospodărească şi un alt teren de 216 mp.

Ca moştenitori sunt declaraţi de notar pe baza succesiuniii Florin Mureşan şi Radu Mureşan. Ce e interesant e că notarul de la Sibiu nu a ţinut cont deloc de testamentul Veturiei Goga în care se menţionează că averea de la Ciucea o lasă statului român. Notarul sibian nu avea cum să nu ştie de existenţa acestui document deoarece acest lucru era menţionat în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a constatat nulitatea actului de donaţie încheiat de Veturia Goga pe seama căruia imobilele de la Ciucea au fost transmise în proprietatea statului român. În cadrul acelui proces s-a cerut şi anularea testamentului, însă instanţa a respins solicitarea, ceea ce înseamnă că documentul a rămas valabil. Dacă însă notarul sibian ţinea cont de testament, nu mai putea elibera certificat de moştenitor pe bunurile de la Ciucea pe numele lui Radu şi Florin Mureşan deoarece aceştia nu aveau niciun drept în acest sens, nefiind moştenitori rezervatari(soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului n.n). Odată cu eliberarea certificatului de moştenitor, Radu şi Florin Mureşan au reuşit să înscrie pe numele lor în Cartea Funciară de la Huedin întreaga proprietate de la Ciucea. Odată cu obţinerea extrasului de Carte Funciară cu terenurile şi clădirile de la Ciucea înscrise pe numele lor, urmaşii Veturiei Goga au somat Consiliul Judeţean Cluj să evacueze complexul muzeal. Sesizând gravitatea situaţiei, Consiliul Judeţean a încercat să facă demersuri pentru a recupera imobilele de la Ciucea. Primul pas în acest sens a fost acţiunea la Oficiul Judeţean de Cadastru şi Carte Funciară, însă, după cum se vede, aceasta nu a avut succes. În continuare, cel mai important lucru, e ca forul judeţean să obţină anularea certificatului de moştenitor eliberat de notarul de la Sibiu şi doar apoi să anuleze încheiera la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin. Totodată, CJ Cluj va trebui să deschidă un proces pentru a i se recunoaşte dreptul de proprietate asupra Castelului de la Ciucea pe baza testamentului lăsat de Veturia Goga.

C.P.

Articole din aceeasi categorie

One Response to Un nou eşec al Consiliului Judeţean Cluj în cazul Muzeului „Octavian Goga”

  1. Matache Macelaru

    Cei ce trebuie sa vadă….nu vad ca totul este pus la cale de minti luminate?