Un nou demers pentru închiderea depozitelor de deşeuri de la Câmpia Turzii şi Dej

Consiliul Judeţean Cluj încearcă să găsească o firmă care să se ocupe de proiectarea şi execuţia lucrărilor necesare închiderii şi ecologizării depozitelor de deşeuri urbane neconforme din Câmpia Turzii şi Dej, judeţul Cluj. Este a doua oară că forul administrativ judeţean organizează licitaţie pentru atribuirea contractului în vederea închiderii celor două rampe. primul demers în acest sens a fost făcut în 2015 însă în urma adjudecării licitaţiei contractul a fost reziliat pentru că firma câştigătoare a cerut suplimentarea valorii lucrărilor cu o sumă consederabilă.
Contractul de lucrări aferent închiderii celor două depozite neconforme, a cărui valoare totală estimată este de 9.700.000 lei fără TVA, va fi atribuit în urma derulării unei licitaţii deschise, pe loturi, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Potrivit CJ Cluj, în perioada imediat următoare va avea loc deschiderea ofertelor, în data de 14 noiembrie, respectiv atribuirea contractului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Ulterior, societatea sau societăţile câştigătoare vor avea la dispoziţie o perioadă de maximum 12 luni pentru realizarea efectivă a lucrărilor, din care cel mult patru luni vor fi alocate proiectării şi opt luni execuţiei.
În ceea ce priveşte activităţile ce urmează a fi efectuate pentru închiderea depozitelor neconforme din Câmpia Turzii şi Dej, în suprafaţă totală de 71.812 mp, cele de proiectare vor consta în elaborarea de studii geo şi topo, obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor necesare, elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, revizuirea Acordului de mediu în concordanţă cu soluţiile tehnice propuse de viitorul contractor, elaborarea planului de întreţinere post-închidere etc. În acelaşi timp, lucrările de execuţie vor viza, în principal, profilarea şi reconfigurarea depozitelor şi, respectiv, acoperirea cu un strat de pământ peste care se va realiza o înierbare a întregii suprafeţe. Totodată, vor fi efectuate lucrări de drenaj, drumuri de acces, sisteme de colectare a apelor pluviale, precum şi alte categorii de lucrări necesare închiderii gropilor neconforme aferente fiecărui amplasament.
„E un nou pas făcut înainte spre rezolvarea definitivă a problemei rampelor neconforme de deşeuri din judeţul Cluj, preocuparea noastră fiind aceea de a respecta în totalitate angajamentele asumate în acest sens. În ceea ce ne priveşte, vom da tot sprijinul necesar societăţilor câştigătoare, astfel încât lucrările să se încheie cât mai rapid”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
Precizăm că în anul 2015, contractul de lucrări pentru închiderea şi ecologizarea ultimelor două depozite urbane neconforme din judeţ – Câmpia Turzii şi Dej, a fost atribuit Asocierii S.C. Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger GmbH. Întrucât, ulterior câştigării licitaţiei, asocierea în cauză a solicitat în mod total nejustificat suplimentarea valorii lucrărilor cu o sumă considerabilă, respectiv cu nu mai puţin de 6.150.000 de lei în plus, contractul a fost reziliat.
C.P.

Articole din aceeasi categorie