Un nou asociat în Microregiunea de Dezvoltare Câmpia Transilvaniei

gal-campia-transilvanieiŞedinţa lunară de lucru a Microregiunii de dezvoltare Câmpia Transilvaniei care reuneşte comunele: Buza, Căianu, Cămăraşu, Cătina, Cojocna, Geaca, Iclod, Mociu, Palatca, Sic, Suatu şi Ţaga, a avut loc în această săptămână la Cămăraşu.

După salutul de bun venit adresat de primarul comunei, domnul Marcel Mocean, colegilor săi din asociaţie, directorul ACT, ing. Sorin Ranga a prezentat, spre completare şi aprobare, procesul verbal al schimbului de experienţă desfăşurat în luna octombrie la Primăria din Iclod, după care s-a intrat în analiza unor probleme punctuale aflate pe agenda de lucru a microregiunii.

Una din problemele aflate în suspans de mai multă vreme în acest perimetru asociat al autorităţilor publice locale, a sectorului privat şi a celui nonguvernamental, este legat de legimitatea funcţionării serviciului de urbanism care îndeplinea prevederile cerute de Legea nr. 50/ 1991.

Din nefericire pentru cei 30 de mii de locuitori ai zonei, activitatea desfăşurată de specialiştii serviciului, ingineri şi arhitecţi, este scoasă în afara legii, obligând gospodarii acestui mare teritoriu să alerge pe drumurile Clujului în obţinerea autorizaţiilor de construcţie, modernizare a locuinţelor şi acareturilor fără prea mare importanţă arhitecturală, şi aceasta în timp ce direcţia de specialitate a Consiliului judeţean este suprasolicitată în avizarea acestor lucrări. Au fost propuneri de modificare a fişei posturilor acestor angajaţi, sau chiar încetarea contractelor de muncă până ce Parlamentul şi guvernanţii vor modifica blocajele acestei legi.

Desigur, nu au fost neglijate preocupările privind infrastructura în acest teritoriu, unde se cer alocate fonduri bugetare mai ales în dorinţa extinderii reţelei de apă şi canalizării, dar şi a reabilitării cât mai urgente a drumurilor judeţene şi comunale.

În cadrul întâlnirii, managerul GAL ,, Câmpia Transilvaniei’’, doamna Angela Bereschi a informat plenul că noua Strategie de dezvoltare GAL a fost definitivată şi declarată eligibilă, urmând să se întocmească contractul cadru şi semnarea lui pentru a deveni operaţional.

La lucrările şedinţei a participat şi primarul oraşului Sărmaş, ing. Ioan Mocean, cămărăşean de origine, care şi-a informat colegii din această parte a Câmpiei Transilvane că are acceptul consiliului orăşenesc Sărmaş de a se asocia Microregiunii de dezvoltare, dat fiind faptul că patru unităţi administrativ teritoriale cu care se învecinează aparţin perimetrului geografic clujene şi doar două aparţin judeţului Mureş. Ba mai mult, Programul Operaţional Regional Eligibil, este o bună oportunitate şi pentru implementarea unor programe în orăşelul său.

Aşadar, Microregiunea Câmpia Transilvaniei capătă noi dimensiuni, creând premisele ca şi atragerea de investiţii guvernamentale şi europene să fie pe măsură.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie