Un gest de mare valoare istorică, la Berind

În acest sat de mărime medie, așezat, de prin 1370, în partea nordică a comunei Sînpaul, populația este mai…tomnatică, așa cum este ea în mai toate satele românești.

Chiar dacă intrarea în Berind este marcată de starea deplorabilă a fostelor construcții zootehnice unde se producea carne și lapte în vremea agriculturii cooperatiste, localitatea își are suficientă frumusețe și atractivitate prin diversitatea arhitecturii ce-și menține …farmecul rustic și promovează modernismul cu dotările lui confortabile.

Și chiar dacă lungimea satului pare, oarecum, disproporționată cu numărul de locuitori, în segmentul gospodăresc se văd abilități native.

Aici, cu aproape 200 de ani în urnmă, s-a născut Vasile Ladislau Pop  (6 ianuarie 1819 – 17 februarie 1875 ) în dimineața zilei de Crăciun, pe stil vechi, fiu de preot – paroh care prin istețimea minții sale a urcat pe cele mai importante trepte valorice în epoca modernă. Istoricii spun că încă de pe băncile liceului, colegii lui, unguri, îl acreditau ca viitor vlădică sau consilier, ba mai mult, când a plecat să-și facă studiile de drept la Tg. Mureș, unde a fost coleg cu o altă mare personalitate a Apusenilor, Avram Iancu, i-a spus, ca un angajament, tatălui său : ,,N-ai să mă mai vezi, tată, în Berind, până nu voi ajunge de-a dreapta împăratului’’.

Așa a și fost.

Consilier al Ministerului Justiției din Viena, Consilier la Cancelaria Aulică a Transilvaniei, Vicepreședinte al Guvernului Transilvaniei, Președinte al Curții de Casație, Președinte al Tribunalului Suprem al Transilvaniei și președinte al Asociațiunii ASTRA, numit de Andrei Şaguna.

Pentru marile sale merite, împăratul, Franz Josef, l-a înnobilat în 1864 cu ordinul ,, Baron Imperial’’.

Iată principalele motive pentru care consilierul județean, dl. Remus Lăpușan, fiu al satului, care între multe proiecte socio – economice, a găsit de cuviință ca în pragul Marii Sărbători a Centenarului, să aducă prinosul de respectuoasă mulțumire celui ce a fost o pilduitoare valoare stimată de cancelariile vremurilor.

Ideea economistului, cu un admirabil simț patriotic, a fost împărtășită de conducerea comunei Sînpaul, și împreună cu primarul Ovidiu Colceriu, au rezolvat soluția proiectării și execuției bustului celui plecat …la dreapta împăratului, pentru a – și ajuta țara și acest sat în care tronează o rară Bisericuță din lemn construită în 1752.

Simplificând drumurile de la proiect, la execuție, trebuie să spunem că duminică, în cea mai lungă zi a anului, a avut loc festivitatea de dezvelire a bustului lui Vasile Ladislau Pop, în centrul civic al localității.

A fost, mărturisea organizatorul acțiunii, una dintre cele mai frumoase duminici trăite de această comunitate, care a primit pentru eternitate, chipul din bronz al înaintașului lor, Vasile Ladislau Pop, trecut la doar 56 de ani la cele veșnice.

La eveniment au venit să-și prezinte onorul militari din Divizia de Infanterie 4 Gemina, primarii comunelor Jucu și Așchileu, Dorel Pojar și Ana Cighir, sculptorul Ilarion Voinea, directorul Direcției Sanitar – Veterinare, Ioan Oleleu, directorul Muzeului Muzeului Etnografic, Tudor Sălăgean, președintele Despărțământului ASTRA, Mircea Popa, parlamentarii clujeni: Cornel Itu, Horia Nasra, Adrian Oros și Florin Stamatian.

Numerosul public, care a urmărit cu multă vibrație tot ce s-a petrecut aici, a punctat, prin aplauze, cu notă maximă acest eveniment închinat centenarului Marii Uniri, așa cum a subliniat în cuvântul său și principalul…vinovat de această întâmplare, Remus Lăpușan.

În jurul orei 13, primarul comunei, dl. Ovidiu Colceriu, a salutat numerosul public și oaspeții sosiți la Berind, adică militari, primari, parlamentari, cadre universitare și personalități marcante din alte domenii, insistând apoi pe sprijinul oferit de administrația publică locală în realizarea lucrării ce este dezvelită azi.

Apoi un grup de elevi ai Școlii gimnaziale Sînpaul au intonat Imnul de Stat al României, după care, tot acești tineri, îmbrăcați în costume naționale, în aplauzele asistenței, au dezvelit bustul acestei mari personalități a locului, Vasile Ladislau Pop.

Bustul amplasat pe un fundament solid, a fost flancat de o gardă militară și se află în frumosul părculeț din fața Căminului cultural, în vecinătatea impozantului monument al eroilor de aici, căzuți pe câmpurile de luptă în cele două războaie mondiale, și a fost sfințit de preoții comunei.

Despre personalitatea lui Vasile Ladislau Pop, au vorbit inițiatorul acestui proiect, Remus Lăpușan, care a și contribuit la finanțare alături de Primăria Sînpaul, arătând că motivația acestei inițiative îl domina din copilărie, când bunica lui îi povestea despre faptele eroice și de mare omenie săvârșite de înaintașii noștri, care au contribuții decisive în înfăptuirea Unirii de la 1918.

Ori, Vasile Ladislau Pop, merită cu prisosință atenția unanimă, deoarece a apărat, cum se putea mai bine, românismul.

Pe aceleași coordonate s-au pliat și cuvântările domnului  Ioan Aurel Cherecheș, prefectul județului Cluj, al deputaților Horia Nasra, Cornel Itu și Florin Stamatian, iar prof univ. dr. Tudor Sălăjan și prof. univ, dr. Mircea Popa, au dezvoltat mai mult a lor intervenție și pe dimensiunile centenarului.

Maestrul Ilarion Voinea, a mărturisit de ce și cum a realizat această lucrare, ce merită văzută, adăugăm noi.

Tot în acest cadru au fost înmânate din partea conducerii comunei, diplome de excelență domnilor Remus Lăpușan și Ilarion Voinea, iar în semn de prețuire pentru prestigioasa lui carieră și ca mulțumire pentru felul în care a reprezentat și cinstit românismul, i se aordă titlul de Cetățean de Onoare al Comunei – post mortem – domnului Vasile Ladislau Pop.

Programul acestei frumoase zile de octombrie blând, s-a încheiat cu depuneri de coroane de flori la monumentul eroilor,din partea Parlamentului României, Instituția Prefectului Cluj, Primăriei și Consiliului local Sânpaul, Consiliul Județean Cluj, PSD Cluj, Diviziei de Infanterie 4 Gemina, Școala gimnazială ,, Ioan Alexandru’’, după care dispozitivul militar de defilare a intrat în acțiune.

Întâlnirea s-a finalizat cu un program muzical susținut de frumoșii și talentații elevi de la școala ce poartă numele renumitului poet, Ioan Alexandriu, fiu al acestor frumoase tărâmuri cu rezonante fapte istorice.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie