Un „desant” clujean la Beiuş

Marea citadelă a învăţământului românesc din urbea Beiuşului a găzduit zilele acestea o întâlnire de mare reverberaţie civică şi patriotică. Cu prilejul zilelor Centenarului Marii Uniri şi a împlinirii a 190 de ani de la întemeierea Liceului „Samuil Vulcan”, Primăria municipiului Beiuş în colaborare cu Fundaţia Pro Maramureş „Dragoş Vodă” şi cu asociaţia Astra clujeană a organizat o manifestare culturală având ca scop sărbătorirea unuia dintre inimoşii făuritori ai României Mari, sătmăreanul Vasile Lucaciu, ales în 1906 deputat al cercului electoral Beiuş în parlamentul din Budapesta. Punctul central al întâlnirii l-a constituit lansarea volumului recent îngrijit de către Vasile Iuga, Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaciu „Leul de la Siseşti” (1852-1922).Viaţa şi faptele lui. Cartea a fost scrisă şi tipărită în 1936 la Satu Mare în editura „Presa Bună” şi a fost retipărită într-o ediţie nouă de către Vasile Iuga de Sălişte, animatorul Fundaţiei şi editurii „Dragoş Vodă”. Este a 80-lea titlu pe care acest inimos şi împătimit lucrător cultural îl oferă culturii şi istoriei naţionale într-un an memorabil ca acesta, când a pus la dispoziţia cititorilor alte două cărţi despre Vasile Lucaciu şi anume, Tiron Albani, Leul din Siseşti, 1936 şi Augustin Iuga, Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, apărută în 1940. Pentru prezentarea lucrării, Vasile Iuga a fost însoţit de doi reprezentanţi de seamă ai Astrei clujene, părintele profesor Ioan Bizău şi profesorul Mircea Popa, preşedintele Despărţământuui Cluj al Astrei. Evenimentul a fost însoţit de o recuperare spirituală a moştenirii ştiinţifice a lui Corneliu Mezea, născut la Beiuş la 24/7 decembrie 1903 şi decedat la 12 august 1936, la Finiş lângă Beiuş, în urma unui accident. Corneliu Mezea şi-a făcut studiile liceale la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş (1918-1923), absolvind apoi secţia de Istorie-Geografie a Universităţii clujene în 1927, an din care a fost încadrat ca profesor de istorie la Liceul „Samuil Vulcan”. Ulterior a mai funcţionat ca profesor la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Ca fiu al Beiuşului a redactat mai multe lucări, între care stă la loc de cinste cea intitulată Jertfa românilor din văile Beiuşului pentru întregirea neamului în anii 1918-1919, apărută la Beiuş, în 1935. Alte câteva lucări au mai văzut lumina tiparului în reviste locale sau centrale, iar altele au rămas în manuscris, cum sunt cele despre Târgul de Fete de la Găina despre Autohtonia românilor din Valea Beiuşului, despre Datul de la Călineasa sau monografia Beiuşului. Toate acestea au fost păstrate de către nepotul său, dl Florin Miclăuş din Bucureşti, prezent şi dândul la festivitate, care le-a pus la dispoziţia dlui Iuga spre valorificare. Cu acest prilej a fost identificat şi mormântul profesorului Corneliu Mezea din Cimitirul din Deal de la Beiuş, acolo unde se află şi osemintele marilor martiri ai Beiuşului, Ciordaş şi Bolcaş. Mormântul profesorului şi al celorlalţi răposaţi ai familiei a fost restaurat prin grija nepotului profesorului beiuşean. La locul de veci al lui Corneliu Mezei a fost ţinut un parastas de aducere aminte slujit de către păr. Bizău şi protopopul actual al Beiuşului, prilej cu care au fost depuse şi coroane de flori.

Cei prezenţi s-au deplasat apoi într-una din sălile Primăriei Beiuşului, unde primarul a făcut oficiile de gazdă, salutând prezenţa dlui senator Corneliu Popa, a profesorului Teodor Rif, fost director al liceului „S.Vulcan”, a notarului Tocoian, a primarului comunei Roşia sau a preşedintelui asociaţiei „Avram Iancu” etc. S-a subliniat de către vorbitori atât bogăţia de informaţii a autorului cărţii despre V.Lucaciu, cât şi munca devotată a editorului, remarcabilă prin efortul de scoatere la lumină a unor lucrări reprezentative din trecutul cultural maramureşan. Ceremonia de prezentare s-a încheiat cu cântarea de epocă „Doina lui Lucaciu”, interpretată de o reprezentantă locală a unei asociaţii de femei, înscriindu-se printre manifestările cele mai reuşite închinate Centenarului Marii Uniri.

Mircea POPA

Articole din aceeasi categorie