UMOR

 În tinereţea lui, Niels Bohr, a fost şi un bun jucător de fotbal. La început, în postul de portar, perioadă din care a rămas de la el următoarea legendă: în timpul unui meci oficial, a scos din geanta ce-o ţinea în spatele plasei un creion şi a început să scrie pe stâlpii porţii tot felul de ecuaţii şi cifre; când l-au surprins coechipierii, le-a explicat că descoperise chiar atunci o formulă, la care se gândea de mult timp, dar nu-i găsea rezolvarea şi s-a scuzat prin faptul că şi aşa meciul era plictisitor.
 La vârsta de 29 de ani, Niels Bohr a devenit titular în echipa naţională de fotbal a Danemarcei.
  ***
 Se reprezenta o piesă a dramaturgului francez Emile Augier. Alături de Augier stătea Alexandre Dumas-fiul. Răutăcios, îi atrase atenţia lui Augier asupra unui spectator care aţipise:
 – Ia te uită ce efect are capodopera dumitale asupra acestui spectator!
 Augier nu-i răspunse, dar cu prima ocazie, când în sală se juca o piesă a lui Dumas, se gândi să i-o servească. Şi nu i-a fost greu să zărească un spectator care să moţăie.
 – Priveşte şi la efectul operei dumitale! Se răzbună Augier.
 – Dacă mă uit bine la el, îmi pare acelaşi spectator de data trecută, încă nu s-a trezit de la opera dumitale, scumpe Augier.
  ***
 La înmormântarea lui Boileau, ceremonia a fost atât de grandioasă şi atât de numeroşi cei ce-i urmau carul funebru, încât o femeie din mulţime exclamă:
 – Ia te uită ce de prieteni a avut omul acesta! Şi când te gândeşti că cineva mi-a spus că n-a scăpat nimeni de gura lui, că despre fiecare găsea de spus câte ceva!
  ***
 Ultima mare personalitate a epocii lui Ludovic al XIV-lea, poetul şi criticul Nicolas Boileau-Despreaux, primise pe un curtean căruia îi era dator cu o vizită. La o primă ocazie, cavalerul a adus vorba de această încălcare a uzanţelor perioadei respective.
 Boileau i-a răspuns astfel: – Intre dv. şi mine există o deosebire care mă împiedică a face vizite. Dv. faceţi acest lucru ca să vă treacă timpul, pe când eu făcând vizite aş pierde timpul!
    Ioan INDOLEAN

 

Articole din aceeasi categorie