“Turnul Babel” de la propunere la … provocare

  Asociaţia Derzelas expune cu generozitate lucrările unor artişti clujeni remarcaţi prin prezenţa lor frecventă şi nonconformistă în diferite spaţii publice . Invitaţia a pornit de la foarte activa pictoriţa Vera Dan, implicată cu pasiune în atelierele de artă pentru persoanele cu posibilităţi. De altfel aceste persoane cu totul deosebite au expus şi acum alături de grupul plasticienilor ca răspuns la propunerea -provocarea unui ‘’Turn Babel’’ vizual.

Artiştii Flori Bulduş, Margit Hegyi Simion, Eugenia Falcuta, Dorina Scridonesi, Eva Dolha, Elena Amariei (ceramica) Cristian Goilă şi Vera Dan şi-au panotat lucrările in chiar sala atelier a asociaţiei, printre câteva lucrări de pictură de dimensiuni destul de mari, realizate de cursanţii asociaţiei. Foarte diferite ca expresie – metaforă plastică, ca tehnici sau ca dimensiuni, poate şi datorită mulţimii binevoitoare de prieteni veniţi la vernisaj, atmosfera şi senzaţia vizuală percepute pe moment erau şi exprimau o coerenţa a dialogului, uşurat de emoţia transmisă prin bucuria culorilor sau a formelor propuse de artişti. Tema eternă a buchetelor de flori semnate de Dorina Scridonesi şi Eugenia Falcuta au fost echilibrate de florile – simbol al forţei luminii al creşterii cu semnificaţie mistică de depăşire a rutinei, a morţii, in minunatele victorii vegetale semnate de Flori Buldus. Sentimentul cosmic al stelelor în mişcarea lor eternă se propune ca reflecţie reală şi metaforică în oglinda unei ape de munte prin care lumina celestă dă viaţă şi sens unui întreg univers mic, copie sau oglindă a universului mare obiectivate, toate, de măiestria doamnei Margit Hegyi Simion. La aceste atingeri în nota sentimentului unor geneze cosmice se alătură picturile de mari dimensiuni ale domnului Cristian Goila – imagini ale unor altor lumi vii, de creaturi fantastice, mişcătoare si articulate, simetrice, sugerând universul contemporan fabulos al internauţilor, posibil al lumilor microscopice infinite şi fascinante. Acestor lumi aflate la limita real-fantastic se alătură un peisaj urban medieval inspirat de burgurile transilvănene, în care un personaj contemporan (din rasa internauţilor ochelarişti, curioşi şi savanţi) modifică turnul cetăţii Sibiului, îl translează deasupra altor case medievale, poate deasupra casei sufletului sau, ca să ajungă undeva, la mai multă lumină, poate. O întrebare contemporană propusă de Vera Dan, cu sensibilitate şi trimitere suprarealistă spre veşnicul simbol al Turnului Babel. În final, Eva Dolha dezvoltă spaţiul interior al unor reverii fluide, bacoviene, cu insule – inimi de claritate, de floare-copac, meditaţie despre destinul uman. Acelaşi motiv al copacului cu flori îl regăsim la ceramica doamnei Elena Amariei.

 

 

Impresionant, acest lanţ de simboluri sugerate de parcurgerea lucrărilor artiştilor prezenţi în sala Asociaţiei Derzelas. Dar mai emoţionante sunt cele câteva lucrări colective realizate de persoanele cu dizabilităţi apropiate asociaţiei. Suprapunerile de culori, intensitatea liniilor descriptive de factură expresivă, sugerează un conţinut asemănător lanţului de simboluri sugerate de artiştii profesionişti. Efect impresionant, poate ajutat de prezenţa în anturajul lor al plasticienilor profesionişti, al unor lucrări de artă (cele ale expozanţilor din prezenta sau precedentele expoziţii derulate în aceleaşi săli), cert este că reuşitele în ameliorarea stărilor interioare sau a sociabilizării acestor tineri sunt evidente, încurajatoare şi motivante. Pe viitor, atât artiştii cât şi publicul participant la vernisaj au anticipat folosirea artei şi a emoţiilor cromatice ca mijloc terapeutic complex, direct, de comunicare şi armonizare prin echilibrare, însoţit de muzică, de observarea mişcărilor expresive, ritmate în diferite armonii dominante. Expoziţia poate fi vizitată până spre mijlocul lunii ianuarie 2018 (strada Republicii nr.16, Cluj) cu grijă şi respect pentru beneficiarii asociaţiei care lucrează – pictează în ambianţa expoziţiei… Conducerea asociaţiei Derzelas este deschisă găsirii de noi posibilităţi de colaborare cu forţe culturale ale Clujului generoase în ajutorul posibil pentru semenii noştri încercaţi de diferite afecţiuni sau dizabilităţi.

Margareta CATRINU

Articole din aceeasi categorie