Terenul viitorului Spital Regional de Urgență, trecut oficial în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sănătății

În Monitorul Oficial nr. 796/2017 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 720/2017, prin care a fost aprobată înscrierea terenului, în suprafață de 14,3064 hectare, situat în localitatea Florești, strada Avram Iancu nr. 370 – 374, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea lui în administrarea Ministerului Sănătății, în scopul construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj – informează Consiliul Județean Cluj, printr-un comunicat remis, joi, presei.

Potrivit prevederilor HG, predarea-preluarea terenului, cu o valoare de inventar de 25.760.295 lei, se va face în termen de 30 de zile, în baza unui protocol ce urmează a fi încheiat în acest sens între Consiliul Județean Cluj și Ministerul Sănătății.

”Pentru a se putea ajunge în această etapă finală, Consiliul Județean a derulat o procedură laborioasă, prin intermediul căreia a dezmembrat terenul în cauză și s-a ocupat de evaluarea suprafeței care se transmite în vederea construirii spitalului, comunicând raportul de evaluare Ministerului Sănătății. Totodată, a adoptat Hotărârea 167/26.07.2017 de modificare a HCJ nr. 258/29.11.2016, prin care terenul a fost transferat din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al Statului Român. Ulterior, Consiliul Județean a acționat pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenului Statului Român și a întreprins demersurile necesare în vederea casării și, respectiv demolării construcțiilor dezafectate existente pe terenul în cauză” –  se precizează în comunicatul CJ Cluj.

M. T.

Articole din aceeasi categorie