Seniorii cetății susțin memoria marilor personalități

La sfârșitul săptămânii trecute Asociația Județeană a Pensionarilor Cluj, s-a reunit în Adunarea generală a reprezentanților pentru a analiza principalele aspecte ale activității desfășurate în 2018 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Raportul de activitate și expunerea de motive la proiectul de venituri și cheltuieli, au fost prezentate de jr. Ioan Constantinescu, președintele asociației, care a evidențiat faptul că anul 2018, supus analizei, a constituit un deosebit privilegiu istoric, acela de a fi contemporani cu România Centenară de care ne simțim trup și suflet legați prin munca și activitatea noastră de o viață, într-o țară care și-a împlinit visul ei de unire și continuă să creadă, pe mai departe în deplina ei întregire.

Ca și în anii precedenți, asociația a promovat sistematic și eficient interesele legitime, conferite prin statut, acelea ale solidarității și ajutorării reciproce între membrii asociației, asigurând deschiderea organizată pentru participarea la viața socială.

Organizația a devenit acel cadru adecvat dezbaterii problemelor cu care se confruntă vârsta a treia, a înțelegerii lumii în care își duc bătrânețile cu bune și cu rele, fiind și un loc privilegiat al relațiilor interpersonale bazate pe prietenie și comunitate de idei.

Forma de organizare a făcut posibilă consilierea multor membri cu probleme de ordin juridic, iar o parte din ei și-au spus cuvântul în proiectele care vizează nivelul de trai, siguranța zilei de mâine, starea de sănătate – nu numai pentru a le fi apărate interesele – ci și pentru a pune în valoare o îndelungată, complexă și pilduitoare experiență de viață.

Problemele cu impact privind calitatea vieții au fost susținute atât în Consiliul Național, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cât și în fața reprezentanților guvernului. În acest cadru au fost subliniate rezultatele obținute în parteneriatele active cu un număr de Fundații cu profil medical, nominalizând, materialul, și sponsorii care au oferit, bani , medicamente și alimente unor pensionari cu venituri minime, de Crăciun, Paște, Rusalii și Ziua Internațională a persoanelor vârstnice.

Prin prezența activă a președintelui său, Consiliul director a acționat pentru majorarea valorii punctului de pensie la 45%; majorarea pensiilor cu rata anuală a inflației; neimpozitarea pensiilor; anularea legilor care conferă pensii privilegiate; asigurarea biletelor de tratament persoanelor aflate în suferință; existența în farmacii a medicamentelor mai ieftine și alte măsuri ce împovărează viața celor care au trudit o viață și primesc mai mult promisiuni de la guvernanți.

S-a putut desprinde concluzia că această structură își asumă grija pentru păstrarea capitalului de moralitate obținut și de revendicări câștigate, fiind forța vitală capabilă să-și adapteze permanent acțiunile la schimbările apărute pe plan economic, social și legislativ.

Bugetul anului trecut, prin prudență și chibzuință, a permis o bună funcționare a asociației, anul financiar încheindu – se  cu un ușor excedent.

Adunarea generală a adoptat bugetul anului în curs, a completat Comisia de cenzori, a ales-o pe doamna dr. Doina Stănescu, președintă a comisiei de femei și a aprobat textul unei scrisori adresate primarului Emil Boc, în care se arată, între altele, că puterea și prestigiul național și internațional al municipiului Cluj – Napoca s-a creat și a luat amploare prin munca tuturor cetățenilor, dar mai ales prin contribuția marilor personalități atașate trup și suflet acestor locuri.

În temeiul acestor sentimente simțim nevoia să-i cultivăm în memoria noastră și să dăm viață învățămintelor lăsate de ei. Credem însă cu tărie că cinstirea memoriei lor este o datorie și o onoare nu doar pentru noi, ci pentru toți cetățenii Clujului și mai ales pentru structurile și personalitățile din conducerea municipiului. Să ne amintim cu evlavie despre cei ce au plecat, nu de mult, dintre noi: Prof. Univ. Dr. George Nicu Ionescu, Prof. Univ. Dr. Aurel Negucioiu, Prof. Univ. Dr. Nicolae Edroiu, Prof. Univ. Dr. Oliviu Pascu. Prof. Univ. Dr. Dumitru Fărcaș, Prof. Univ. Dr. Aurel Loșonți, diplomat universitar în științe juridice Man Adrian Gheorghe Cezar.

…Toți, împreună să găsim cele mai potrivite forme prin care să le cinstim memoria și să le cultivăm pe mai departe numele și prestigiul. Să nu uităm nici un moment că doar printr-o unitate osmotică între trecutul, prezentul și viitorul ei, o cetate devine trainicăși inexpugnabilă.

După felicitările adresate de sărbătorile Pascale, de către președintele asociației, dl Ioan Constantinescu, maestrul satirei românești, Eugen Albu, a așezat zâmbetul pe fața participanților cu câteva din cele mai recente catrene ale sale, din care reproducem două: ,, De ani de zile ținem post” Și nu știm cât îl vom mai ține, Nu-i că muncim puțin și prost, Ci că se fură mult și bine’’. ,, S-au scumpit atât de tare Ouăle și – alte bucate, Că de n-ai sponsorizare Musai să le iei în rate’’.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie