Seminar interactiv organizat de GAL Poarta Transilvaniei

“Reuşim împreună cu bani europeni” este genericul interesantului seminar cuprins în agenda de lucru a conducerii Grupului de Acţiune Locală Poarta Transilvaniei, grup ce-şi are reşedinţa chiar la una din frumoasele porţi ale Clujului, de unde Crişul se… predă Bihorului, adică la Negreni.

Din prezentarea făcută de Cristian Blaga, directorul executiv al acestei puternice entităţi asociative de la interferenţa judeţelor Cluj, Sălaj şi Bihor la acest seminar interactiv desfăşurat sâmbătă şi duminică în pitoreasca localitate Valea Drăganului, am reţinut faptul că acest Grup de Acţiune Locală este format dintr-un parteneriat public privat, finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Scopul principal al asociaţiei rezidă din necesitatea dezvoltării durabile a teritoriului acoperit, prin promovarea unor proiecte şi acţiuni motivate de creştere economică, dezvoltare de parteneriate şi valorificare a abilităţilor locale.

De remarcat că la acest seminar au participat primari, sau împuterniciţi ai acestora, fermieri, persoane fizice autorizate şi asociate în cooperative, întreprinzători din domeniul agroturismului rural, asociaţii non – profit şi alţi parteneri din comunele Borod şi Bulz – Bihor, Almaşu, Bănişor, Cizer, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Plopşor şi Sîg – Sălaj, Negreni, Ciucea şi Poieni – Cluj.

Pentru acest areal geografic GAL – ul întreprinde o multitudine de activităţi orientate spre generarea de proiecte eligibile prin care sunt atrase fonduri europene necesare modernizării exploataţiilor agricole, creării şi dezvoltării de activităţi neagricole, infrastructură şi servicii de bază, patrimoniu local, transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare, şi de ce nu, o bună şi permanentă cooperare între întreprinzători.

În cadrul programului, apelurile de selecţie a proiectelor (martie 2018) s-au făcut pe Măsurile: M1/1A, M2/1A, M3/2A, M4/6Aşi M5/6B.

Din intervenţia directorului Cristian Blaga şi mapa oferită presei, am desprins faptul că au fost parcurse două etape de selecţie în anul 2017, iar la GAL “Poarta Transilvaniei” au fost depuse 32 de proiecte, în valoare de circa 1,5 milioane de euro. Finanţările europene s-au îndreptat în mod echilibrat către beneficiarii privaţi şi publici, vizând Măsura M3/2A – exploataţii agricole, Măsura M4/6A – crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, Măsura M5/6B – infrastructură şi servicii de bază, patrimoniul local. În perioada următoare vor fi lansate noi apeluri, deoarece sunt încă suficiente fonduri disponibile pentru unele măsuri.

Seminarul a adus în discuţie şi o serie de probleme majore cu impact negativ în viaţa comunităţilor locale din cele trei judeţe, fermierii expunându-şi şi de această dată greutăţile privind desfacerea producţiei cerealiere şi zootehnice, a preţurilor derizorii plătite producătorilor, şi inexplicabil de mari la raft şi la intermediari.

Benefic a fost şi schimbul de experienţă între fermieri, între reprezentanţii administraţiei publice locale şi alţi participanţi, care au beneficiat de adevărate lecţii de zootehnie, agroturism rural şi montan, cu accent pe necesitatea colaborării între producătorii şi procesatorii agricoli aşa cum sublinia conf. univ. dr. Avram Fiţiu, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj.

De remarcat că universitarul clujean a probat şi calităţile sale de practician, el fiind unul dintre puţinele cadre didactice ce-şi dezvoltă propriul nucleu zootehnic în propria gospodărie.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie