Se prelungește perioada de valorificare a lânii

Guvernului a modificat HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Având în vedere că pentru obținerea acestui ajutor de minimis crescătorii trebuie să facă dovada comercializării cantităţii de lână, a fost necesară prelungirea perioadei de valorificare a lânii, precum și a celei pentru depunerea documentelor aferente. Perioada de cerere a fost stabilită între 1 iulie 2017 – 1 septembrie 2018, termenul pentru depunerea documentelor justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute a fost prelungit până în 1 septembrie fiind termenul limită, iar termenul până la care Direcţiile pentru agricultură judeţene întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar a fost prelungit până la 1 octombrie 2018. Reamintim că valoarea sprijinului financiar este de 1 leu/kg pentru lâna comercializată.

Articole din aceeasi categorie