Se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale

Începând de astăzi, 12 iunie şi până în data 19 octombrie 2018, persoanele interesate pot ridica şi depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale şi declaraţiile de consimţământ în cadrul Programului social „Alimente”, anunţă municipalitatea clujeană, precizând că valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei pe an.
Autoritatea locală precizează că distribuirea tichetelor sociale se va face după data de 19 octombrie 2018 în baza unor programări care va fi comunicată beneficiarilor. „Conform prevederilor HCL nr. 515/2018, pot fi beneficiari ai Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane: persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizate; pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutaţi politic, eroi martiri ai revoluţiei, orfani, ale cărorvenituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1.082 de lei şi de până la 786 de lei pe membru de familie; şomeri înregistraţi (cu indemnizaţie şi fără indemnizaţie de şomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1.082 de lei şi de până la 786 de lei pe membru de familie; beneficiari de ajutor social sau de alocaţie pentru susţinerea familiei; victimele traficului de persoane, precum şi victimele violenţei domestice”, arată municipalitatea.
Potrivit reprezentanţilor acesteia, la cererea/declaraţia pe propria răspundere şi la declaraţia de consminţământ se ataşează, după caz: pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituţionalizate – buletin/carte de identitate şi certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat; pentru victimele violenţei domestice şi victimea traficului de persoane – buletin/carte de identitate şi dovada că e victima violenţei domestice (de la furnizorul de servicii sociale) sau a victimea traficului de persoane (de la DGASPC Cluj); pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutaţi politic, eroi martiri ai revoluţiei, orfani şi şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi – acte privind componenţa familiei (buletine/cărţi de identitate, certificate de naştere, căsătorie, senţinţe de divorţ, hotătâre de plasament/adopţie/încredinţare etc); acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei ( adeverinţe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/şomaj, indemnizaţii, alocaţii, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în care se depune cererea); actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul; carnetul de evidenţă, vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
„După verificarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere în sistemul informatic PatrimVen de la ANAF şi în bazele de date ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, se va stabili lista persoanelor beneficiare.
Formularele pot fi ridicate de la sediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni, de la primăriile de cartier sau pot fi descărcate de pe site-ul http://dasmclujnapoca.ro/formulare/”, precizează municipalitatea.

A.S.

Articole din aceeasi categorie