Se mai pot face înscrieri în competiția “Țara lui Andrei”

Înscrierile în competiția națională de proiecte „RO SMART în Țara lui Andrei”, prin care acordă granturi totale de 400.000 de euro, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanță pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard, se mai pot face până marţi, 23 octombrie, pe site-ul www.taraluiandrei.ro.

Proiectele câștigătoare pot primi finanțări de până la 45.000 de euro fiecare, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanță tehnică pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard. Detalii, modalitatea de înscriere a proiectelor și documentele necesare se găsesc pe site-ul www.taraluiandrei.ro, secțiunea Proiecte > RO SMART.

Proiectele vor fi evaluate prin vot public (20%) și jurizate de experți din domeniu (80%). În urma punctajului obținut, maximum 20 de proiecte sunt selectate pentru a intra în etapa finală. Pentru evaluarea proiectelor finaliste inițiatorii trebuie să susțină o prezentare a proiectului în fața juriului și să răspundă întrebărilor adresate. În urma prezentării, juriul va reevalua proiectele ajunse în această etapă și va fi stabilit clasamentul final.

Cine se poate înscrie în concurs

În competiţie se pot înscrie organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice localitate din România. Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior.

Ce proiecte pot fi depuse

Soluțiile înscrise pot urmări direcţii precum: eficientizarea consumului de resurse, îmbunătățirea serviciilor publice, crearea unui cadru mai conectat între cetățeni – administrațiile publice, monitorizarea și gestionarea eficientă a datelor, creșterea calității vieții cetățenilor din comunitate. Inițiatorii pot propune proiecte SMART în 8 domenii privind dezvoltarea sustenabilă a României: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu.

Educație SMART – îmbunătățirea curriculumului educațional prin intermediul tehnologiei, digitalizarea curriculumului educațional, integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educațional tradițional.

Infrastructură SMART – monitorizarea și analiza datelor pentru îmbunătățirea infrastructurii, facilitarea accesului la utilități publice, la telecomunicații și internet prin intemediului tehnologiei, dezvoltarea / eficientizarea clădirilor sau a altor spații, dezvoltarea infrastructurii turistice, creşterea nivelului de conectivitate a cetățenilor, prin intermediul tehnologiei.

Sănătate SMART – integrarea conectivității în sistemul de sănătate, facilitarea accesului la informații, digitalizarea proceselor / procedurilor, telemedicină, managementul datelor, acces la servicii de sănătate, dezvoltarea unor aplicații pentru monitorizarea semnelor vitale / alți indici de sănătate etc.

Mediu SMART – eficientizarea consumului de resurse, prin intermediul tehnologiei, soluții de stocare inteligente, aplicaţii mobile, sisteme de colectare selectivă și reciclare care integrază tehnologia etc.

Transport SMART – introducerea sistemelor de management al traficului, a sistemelor de informare a cetățenilor cu privire la datele din trafic, sisteme de management al incidentelor și alertare publică, folosirea tehnologiei pentru fluidizarea traficului sau a transportului public, încurajarea mobilității electrice etc.

Agricultură SMART – automatizarea proceselor, monitorizarea datelor (calitatea apei, solului etc.) și alertarea publică, facilitarea accesului la resurse, controlul plantaților prin intermediul tehnologiei etc.

Energie SMART – accesul la energie pentru comunități vulnerabile, prin folosirea tehnologiei, gestionarea eficientă a consumului de energie, folosirea energiei regenerabile / din surse alternative etc.

Siguranță SMART – dezvoltarea unor sisteme de alertare publică în caz de urgență, monitorizarea datelor, prevenirea dezastrelor, asigurarea siguranței cetățenilor din grupuri vulnerabile, prevenirea criminalității prin intermediul tehnologiei etc.

Articole din aceeasi categorie