Salariul mediu net se apropie de 2.400 lei

Câștigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 0,5% în iulie față de luna anterioară, până la 3.329 lei, în timp ce salariul mediu net a fost de 2.391 de lei, în urcare cu 11 lei (cu 0,5%), cele mai mari salarii fiind obţinute în activități de servicii în tehnologia informației – inclusiv servicii informatice (6.009 lei), iar cele mai mici în domeniul hoteluri și restaurante (1.418 lei).

Cele mai semnificative creșteri ale salariuluiu mediu net s-au înregistrat în silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură) – cu 16,2%, în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului – cu 13,3%.Majorări ale salariului net au mai avut loc şi în depozitare și activități auxiliare pentru transport, alte activități extractive, extracția minereurilor metalifere, agricultură, vânătoare și servicii anexe, cercetare-dezvoltare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, colectarea și epurarea apelor uzate – între 4% și 9%, în transporturi aeriene, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), transporturi pe apă, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) – între 2,5% și 3,5%.

Cele mai semnificative scăderi ale salariului mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale – cu 14,5%, în activități de editare -cu 12,1%, în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea substanțelor și a produselor chimice – între 6% și 7,5%, precum şi în activități de servicii anexe extracției, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, telecomunicații – între 3,5% și 6%.

Salarii mai mari în administraţi şi mai mici în învăţământ

În sectorul bugetar, s-au înregistrat creșteri ale salariului mediu net față în administrația publică (cu 5,1%), în urma aplicării prevederilor legale în vigoare, și în sănătate și asistență socială (cu 0,3%). La polul opus, s-a situat învățământul, unde câștigul salarial mediu net a scăzut cu 3,5%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

Articole din aceeasi categorie