Salariul mediu net a trecut de 2700 lei

Câştigul salarial mediu nominal net pe economie în luna iunie a fost de 2.721 lei, în creştere cu 17 lei (0,6%) faţă de mai, valorile cele mai mari înregistrându-se în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (6.591 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.557 lei).

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,3%, iar indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 108,4%.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de editare – cu 19,9%, în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului – cu 18,7%, în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor – cu 12,8%, în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor textile – între 4,5% şi 9,5%, respectiv în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicala (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), comerţ, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – între 3% şi 4% .

Scăderi salariale nesemnificative în sectorul bugetar
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) – cu 15,2%, în extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea şi epurarea apelor uzate – între 4,5% şi 9%, respectiv în transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii anexe extracţiei, cercetare-dezvoltare – între 1,5% şi 3%.
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: administraţie publică (cu 0,1%), sănătate şi asistenţă socială (cu 0,1%), respectiv învăţământ (cu 1,7%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare).

Top 10 salarii

1. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.591 lei

2. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 6.473 lei

3. Activităţi de editare 6.031 lei

4. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 5.345 lei

5. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 5.269 lei

6. Transporturi aeriene 5.235 lei

7. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 4.860 lei

8. Activităţi de servicii anexe extracţiei 4.385 lei

9. Fabricarea produselor din tutun 4.248 lei

10. Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forţele armate şi asimilaţi) 4.207 lei

Articole din aceeasi categorie