Salariul mediu net a trecut de 2.700 lei

Salariul mediu net a crescut în aprilie cu 9 lei faţă de luna precedentă, până la valoarea de 2.713 lei, în timp ce câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.512 lei, mai mare cu 0,5% comparativ cu cel din luna anterioară.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) – 6.437 lei, iar cele mai mici în domeniul hoteluri şi restaurante – 1.563 lei.
În aprilie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul salariului mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite, ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) sau ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte / proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (cu 23,2%), extracţia cărbunelui superior şi inferior (cu 20%), respectiv în activităţi de servicii anexe extracţiei (18,8%).
De asemenea, s-au consemnat majorări salariale medii nete între 9% şi 12% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), respectiv între 5,5% şi 9% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, telecomunicaţii, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cercetare-dezvoltare.

Scăderi salariale în industria tutunului

Scăderi semnificative ale câştigului salarial mediu net s-au consemnat în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 14,6% în extracţia minereurilor metalifere (cu 33,3%), şi între 5% şi 9% în fabricarea băuturilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.
Scăderile câştigului salarial mediu net din aprilie 2018 faţă de luna martie a aceluiaşi an au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri sau de încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Modificări salariale nesemnificative în sectorul bugetar

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 1,8%), respectiv în administraţia publică (cu 0,2%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistenţă socială (cu 2,3%), comparativ cu cel din luna precedentă.

Top 10 salarii

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice 6.437 lei

2. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 6.262 lei

3. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 6.032 lei

4. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 5.838 lei

5. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 5.301 lei

6. Transporturi aeriene 5.180 lei

7. Activităţi de editare 5.043 lei

8. Activităţi de servicii anexe extracţiei 5.001 lei

9. Fabricarea produselor din tutun 4.209 lei

10. Administraţie publică şi apărare (exclusiv forţele armate şi asimilaţi), asigurări sociale din sistemul public 4.171 lei

Articole din aceeasi categorie